Grafiken i fokus – Grafikens Hus i ett samarbete med Statens konstråd

Statens konstråds samling av grafik och Grafikens Hus grafiska verk skapade för Penninglotteriet under 1990-talet är under lupp när konstnären Afrang Nordlöf Malekian tar sig an frågor om klass, demokrati och drömmar. I ett samarbete mellan Statens konstråd och Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar/Collecting Thoughts utforskar konstnären grafikens historia som konstnärligt uttryck, såväl som skildrare av samhällsförändringar – i utställning, performance och som deltagare i samtal med öppning 5 september.

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet, som tar avstamp i konstrådets grafiska samling. Sedan hela grafiksamlingen på Grafikens Hus brann upp 2014, har museet arbetat med att bygga upp en ny konstsamling. I processen har Grafikens Hus utgått från frågor om vilken slags konst som väljs ut till en samling och vad vi berättar med dessa verk. Vilka berättelser blir hörda och vilka exkluderas? I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus.

Utställning och performance hos Statens konstråd
I utställningen Plötsligt så händer det! utgår konstnären Afrang Nordlöf Malekian från lottens historia och sätter ett urval ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med en unik uppsättning nya lotter. Idén baseras på Grafikens Hus samarbete med Penninglotteriet under åren 1995–1998. Då togs 75 grafiska konstverk fram för att reproduceras i miniatyr på varje lott. Lotteriet som fenomen, med uppdrag att väcka drömmar och fantasier till liv, blir sedan utgångpunkt för en performance som går att ta del av under Skeppsholmsdagen den 17 september. I utställningen Plötsligt så händer det! kopplar konstnären Afrang Nordlöf Malekian ihop grafik, lottens historia och kapitalisering på människors drömmar. Precis som en vinst eller förlust i ett lotteri kan påverka människors livsöden, låter konstnären publiken bestämma ödet för Statens konstråds grafiska konstverk genom sin performance. Arbetet är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Samtal om grafikens plats idag – 5 september
Var befinner sig grafiken idag? En konstform som är förkastad av vissa och älskad av andra för sina kollektiva och demokratiska aspekter. Hos Statens konstråd möts konstnärer och sakkunniga från olika generationer för att diskutera frågan under öppningskvällen 5 september. Panelsamtalet modereras av Macarena Dusant, processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, Grafikens Hus och Annika Enqvist, curator och programansvarig, Statens konstråd.

Medverkande: Annika Gunnarsson, intendent Teckningar och grafik Moderna museet samt del av expertrådet i Samlande tankar, Afrang Nordlöf Malekian, konstnär, Maria Mpoyi, konstnär, Henrik Orrje, chef enheten tillsyn, samling och administration, Statens konstråd, samt Ulla Wennberg, konstnär. 

Datum och tider för utställning, performance och samtal på Statens konstråd
5 september Utställningen är öppen kl 16-19
5 september Samtal: ”Var befinner sig grafiken idag” kl 17
12 september Utställningen är öppen kl 16-19
17 september Skeppsholmsdagen, Performance: kl 11.30 och 14.30. Utställningen är öppen 16-19
19 september Utställningen är öppen kl 16-19

Om Statens konstråd
Statens konstråd verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där vi lever, arbetar och bor. Vi skapar och förvaltar framtidens kulturarv genom vårt arbete med att producera offentlig konst och förvärva konst till statens konstsamling. Genom vår verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck. Myndigheten Statens konstråd bildades 1937

Om Grafikens Hus
Grafikens Hus är ett konstmuseum och en grafikverkstad grundad 1996 i Mariefred. Den 16 mars 2014 förstörde en tragisk brand allt i museets lokaler. Under planeringsfasen för att bygga upp ett nytt museum i Södertälje har Grafikens Hus ingen fast utställningslokal, utan har sin programverksamhet på olika platser. Sedan starten har de producerat flera stora utställningar och andra konstevenemang.

Samlande tankar/Collecting Thoughts är ett treårigt projekt där Grafikens Hus tittar på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Vi vill på olika sätt undersöka samlandets/arkivområdets historia och vad det innebär att samla idag. Syftet är att fram en metod för förvärv av en ny samling. Afrang Nordlöf Malekian är en av tre residenskonstnärer i projektet. Processledare och curator är Macarena Dusant. Projektet har stöd från Kulturrådet.

Bildtext: Konstnären Afrang Nordlöf Malekian i arbete med Statens konstråds grafiska samling

Foto: Paul Kokamägi / Statens konstråd. Info om konstverket i bilden: Birgit Ståhl-Nyberg, ”Happy boys”, 1976, litografi.