Jacqueline Hoáng Ngyuên: The Making of an Archive

Svenska

The Making of an Archive är ett initiativ som genom att lyfta marginaliserade röster och historier undersöker ramarna för hur samhället skriver, arkiverar och minns vår gemensamma historia. Vilka historier väljer vi att arkivera, och därmed bli historia? Projektet söker upp och samlar dokumentation om svenska immigranters vardagsliv, och undersöker på så vis officiella och inofficiella register och respresentationer av multikulturalism i Sverige.

Hoáng Ngyuễns arbete undersöker ofta de ”officiella” arkivens partiskhet och begränsningar, vilket lett henne till att göra sin egna research genom att samla bilder och historier från invandrade svenskar. Projektet har tidigare genomförts i Kanada och Grafikens Hus är nu oerhört stolta över att få presentera projektet i Södertälje.

Läs mer på projektets officiella hemsida.

Digitalisera dina familjealbum!

Håll utkik efter vår husvagn i Södertälje i sommar och i höst, i vilken vi arrangerar ett antal digitaliserings-workshops samt samtal för att lyssna på och bevara dina historier! Vi digitaliserar enbart tryckt material, tillsammans med röstinspelningar av historier som relaterar till materialet. Du som delar med dig av dina bilder får sedan tillbaka digitala kopior av materialet tillsammans med fotografierna, och vi samlar materialet till ett växande arkiv. Vi kan tyvärr ej ta emot digitalt material.Jacqueline Hoáng Ngyuên: Making an Archive

English

The Making of an Archive is an initiative by artist Jacqueline Hoáng Ngyuễn that, by raising marginalized voices and stories, examines the frameworks for how society writes, archives and recalls our shared history. What do we choose to archive, and thus goes on to become history? Making an Archive seeks to collect documentation of the daily lives of Swedish immigrants in order to investigate official and unofficial records and representations of multiculturalism in Sweden.

Hoáng Ngyuễn’s work is often concerned with the limitations and biases of ”official” archival holdings, which prompted me to begin my own research by collecting of photographs (35mm or 120mm, slides, Polaroids) and stories of Swedish immigrants. The project was previously conducted in Canada and Grafikens Hus are proud to present the project in Södertälje.

Read more about the project on its official website.

Come digitalize your family albums!

Keep an eye out and come and visit our traveling caravan this summer and autumn, in which we are hosting digitization workshops and conversations with community members to preserve their histories. we offer digitization services solely for printed matters, not digital material, alongside with recording oral stories related to the documents. Digital copies will be given to the donor alongside with the photographs, while we collect the material into a restricted digital collection. We hope the archive will continue to grow over time with your contribution!

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSparaSparaSpara