A Sahib’s War – Samtal med Munish Wadhia and Åsa Bharathi Larsson

Torsdag 9 June 2022

18.00 – 19:30

Fiberspace Gallery, Katarina Bangata 40, 116 39 Stockholm

Detta samtal mellan Munish Wadhia och Åsa Bharathi Larsson sker inom ramen för Samlande tankar/Collecting Thoughts. I det här samtalet pratar Wadhia och Bharathi Larsson, vars forskning vävs in och ut ur tryck och grafik om gemensamma forskningsintressen och praktiker. Munish Wadhia är artist in residence och är en del av Samlande tankar/Collecting Thoughts. Han kommer i samtal med Åsa att dela med sig av sin forskning och arbete inom projektet; som inkluderar raderingar i konstruktionen av en viss och singulär svensk medborgaridentitet.

Titeln på samtalet, ”A Sahib’s War”, är lånad från Rudyard Kiplings novell, där Kipling skriver om en sikhisk soldat, Umr Singh, som berättar och navigerar under andra boerkriget.

Grafikens Hus genomför projektet Samlande tankar med syftet att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv.

Samlande tankar/Collecting Thoughts stöds av Kulturrådet.