Kontakt

 VD

Nina Beckmann
Telefon: +46 70-491 19 96
E-post: nina.beckmann@grafikenshus.se

Curator & Projektledare

Ulrika Flink
Telefon: +46 70-322 31 73
E-post: ulrika.flink@grafikenshus.se

Kommunikation

Sophia Persson
E-post: sophia.persson@grafikenshus.se

Postadress

Grafikens Hus
Box 126
151 22 Södertälje

Besöksadress

Vi är i nu planeringsfasen för att bygga upp ett nytt museum i Södertälje. Vårt kontor är i Stadshuset, Campusgatan 26, Södertälje (för besök kontakta oss).