Grafikens Hus har fått ett treårigt stöd från Kulturrådet för att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Tillsammans med konstnärer och andra experter vill vi undersöka och formulera en vision för hur ett museum, som Grafikens Hus, kan bygga upp en samling, jobba med aktivering och tillgängliggörande. Hur kan en samling bli en mötesplats för en öppen och ärlig dialog? Hur kan den bli en plats för lärande och nytänkande samtal? Vi vill på olika sätt undersöka samlandets/arkivområdets historia och vad det innebär att samla idag.

Processledare och curator för projektet är Mmabatho Thobejane. Läs mer om henne här.


Månadsrapport

Detta månadsbrev dokumenterar projektet ur processledarens och curatorns perspektiv, Mmabatho Thobejane, och är ett av sätten du som är intresserad av Samlande tankar/Collecting Thoughts kan följa processen.

Senaste månadsrapport: april 2022

Arkiv

Expertråd

Vårt arbetande expertråd vägleder Samlande Tankar filosofiskt, teoretiskt och praktiskt och engagerar konstnärer genom Artist-in-Residence.

Afrang Nordlöf Malekian
Munish Wadhia
Michael Barrett
Berta Guerra Aredal
Brita Lindvall Leitmann
Annika Gunnarsson
Camilla Burvall Terán
Åsa Bharathi Larsson

Offentligt program

Vi samarbetar med institutioner som Konstfrämjandet, Stockholms Kvinnohistoriska och Statens Konstråd för att presentera våra utredningar kring samlingar och insamling för publik.

Kommande program:

Läscirkel #3


Project År 1 (2021-2022)

Ifrågasätter, Undersöker, Ser tillbaka

Det första året av projektet ägnas åt att undersöka samlande som praktik i samarbete med experter, konstnärer och institutioner med samlingar. Dessutom skaffar vi oss kunskap som kan hjälpa oss att göra vår egen samling till en inkluderande plats med en myriad av berättelser. Slutligen, genom videoserien Ett talande arkiv, ser vi tillbaka på Grafikens Hus historia.