Grafikens Hus har fått ett treårigt stöd från Kulturrådet för att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Tillsammans med konstnärer och andra experter vill vi undersöka och formulera en vision för hur ett museum, som Grafikens Hus, kan bygga upp en samling, jobba med aktivering och tillgängliggörande. Hur kan en samling bli en mötesplats för en öppen och ärlig dialog? Hur kan den bli en plats för lärande och nytänkande samtal? Vi vill på olika sätt undersöka samlandets/arkivområdets historia och vad det innebär att samla idag.

Processledare och curator för projektet är Macarena Dusant.


Månadsbrev

Vårt månadsbrev dokumenterar projektet ur processledarens och curatorns perspektiv och är ett av sätten du som är intresserad av Samlande tankar/Collecting Thoughts kan följa processen.

Expertråd

Vårt arbetande expertråd vägleder Samlande Tankar filosofiskt, teoretiskt och praktiskt och engagerar konstnärer genom Artist-in-Residence.

Afrang Nordlöf Malekian
Munish Wadhia
Michael Barrett
Berta Guerra Aredal
Brita Lindvall Leitmann
Annika Gunnarsson
Sandra Åhman
Åsa Bharathi Larsson
Johnny Chang

Offentligt program

Vi samarbetar med Rörelsernas Konstfrämjande, Stockholms Kvinnohistoriska och Statens Konstråd för att presentera våra utredningar kring samlingar och insamling för publik. Fler samarbeten tillkommer under arbetet med både enskilda aktörer och organisationer.


Projekt År 1 (2021-2022)

Ifrågasätter, Undersöker, Ser tillbaka

Det första året av projektet ägnas åt att undersöka samlande som praktik i samarbete med experter, konstnärer och institutioner med samlingar. Dessutom skaffar vi oss kunskap som kan hjälpa oss att göra vår egen samling till en inkluderande plats med en myriad av berättelser. Slutligen, genom videoserien Ett talande arkiv, ser vi tillbaka på Grafikens Hus historia.

Håll dig uppdaterad med Samlande tankar/Collecting Thoughts med månadsrapport #7.

Månadsrapport #7

Håll dig uppdaterad med Samlande tankar/Collecting Thoughts med månadsrapport #6.

Månadsrapport #6

A Sahib’s War – Samtal med residencekonstnären Munish Wadhia och Åsa Bharathi Larsson i samband med Samlande tankar/Collecting Thoughts

A Sahib’s War – Samtal med Munish Wadhia and Åsa Bharathi Larsson

Håll dig uppdaterad med Samlande tankar/Collecting Thoughts med månadsrapport #5.

Månadsrapport #5

Vi läser tillsammans om samling, samlingar och arkiv.

Samlande tankar/Collecting Thoughts läscirkel #3

En hög med aska – Konstnärsmiddag med Afrang Nordlöf Malekian

En hög med aska – Konstnärsmiddag med Afrang Nordlöf Malekian

Keep up with Samlande tankar/Collecting Thoughts with monthly report #4

Månadsrapport #4

Vi läser tillsammans om samling, samlingar och arkiv

Samlande tankar/Collecting Thoughts läsecirkel #2

Filmkväll med Stockholms Kvinnohistoriska: Hur berättar vi någon annans historia genom arkivmaterial?

LENA Filmkväll med Stockholms Kvinnohistoriska

Vi läser tillsammans om samling, samlingar och arkiv

Samlande tankar/Collecting Thoughts läscirkel #1

Vi introducer Samlande tankar/Collecting Thoughts och är i samtal med Konstfrämjandet på Folk och kultur 2022

Grafikens Hus på Folk och kultur

Håll dig uppdaterad med Samlande tankar/Collecting Thoughts med månadsrapport #3

Månadsrapport #3

Håll dig uppdaterad med Samlande tankar/Collecting Thoughts med månadsrapport #2

Månadsrapport #2

Håll dig uppdaterad med Samlande tankar/Collecting Thoughts med månadsrapport #1

Månadsrapport #1


Projekt År 2 (2022-2023)

Belysa, närma sig, testa

Vilka metoder kan vi använda i samlandet? Hur ser vi på samling och samlandet? Finns det ett annat sätt som inte handlar om verket som objekt? Där det rörliga kan ta plats. Expertrådets och residenskonstnärernas kunskapsinhämtning bidrar till att våga belysa, närma sig och testa metoder under process. Genom samarbeten fördjupas frågor kopplat till grafik och samling.