Verksamhet

Grafikens Hus verksamhet är mobil sedan 2016. Under planeringsfasen för att bygga upp ett nytt museum har Grafikens Hus ingen fast utställningslokal, utan jobbar genom en aktiv projektverksamhet på olika platser och i nya sammanhang.

För dig som undrar – vad händer nu och hur tänker Grafikens Hus framåt?

Läs vår Q&A – frågor och svar om senaste tidens händelser i Södertälje här.


Grafikens Hus verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för fler. Vi samlar och visar verk som breddar och förändrar. Vårt arbete präglas av en ständig nyfikenhet på allt som händer inom grafisk konst – från det internationella till det lokala. Vi utforskar konstformen, testar gränserna för att föra den framåt, och låter nya grupper få möta grafiken genom en engagerad pedagogik som inspirerar till en ökad förståelse och kunskap om konst.

Efter flera års intensivt arbete, och med många gemensamma krafter, invigdes Grafikens Hus den 8 maj 1996. Projektet att skapa ett centrum för grafisk konst i Sverige drevs främst av de tre konstnärerna Philip von Schantz, Nils G Stenqvist och Björn Lindroth. De hade en vision om en plats där besökaren skulle kunna se samtida grafisk konst, göra konst själv samt köpa grafisk konst. Den visionen bär vi fortfarande.

Sedan starten har Grafikens Hus producerat flera stora utställningar. Det har varit allt från nya oetablerade konstnärer från Sveriges konsthögskolor till stora svenska och internationella namn som Linn Fernström, Pablo Picasso, Jesper Waldersten, Joan Miró, Lena Cronqvist, Lars Lerin, Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström.

Fram till mars 2014 bedrev vi vår verksamhet i Kungsladugården i Mariefred. Natten till den 16 mars 2014 brann dock hela byggnaden ner till grunden tillsammans med all konst, hela verkstaden och vår samling. Det var en stor tragedi, men Grafikens Hus verksamhet fortsatte genom en c/o-verksamhet, fram tills i november 2015 då Grafikens Hus styrelse tog beslutet att en ny verksamhet skall byggas upp i Södertälje.

Under sju år var vi verksamma i Södertälje kommun. Men tvingades tänka om 2023 när ansvariga politiker beslöt att inte gå vidare med samarbetet. 2024 fortsätter verksamheten att vara mobil med säte inom Stockholmsregionen.

Grafikens Hus organisation

Största ägare med röstmajoritet är Stiftelsen Grafikens Hus. Ordförande i stiftelsen samt samtliga styrelseledamöter är de samma som i aktiebolaget. Grafikens Hus styrelseordförande är Claes Dahlbäck. En annan stor grupp aktieägare är alla de flera hundra konstnärer som var med och startade Grafikens Hus i mitten av 90-talet. De har alla var sin så kallad Konstnärs-aktie.

För Grafikens Hus fortsatta utveckling är samarbete med kommun, stat, landsting och även med näringslivet, organisationer och stiftelser av avgörande betydelse. Några av våra samarbetsparters är engagerade i specifika, tidsbegränsade projekt, medan andra stöder oss i vår löpande verksamhet.

Grafikens Hus ingår i det rikstäckande nätverket KLISTER som består av små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Nätverket startade 2011 och vill belysa samtidskonstens och samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället. Vi ingår även i nätverket SYSKONHALLARNA där mindre samtidskonsthallar i Stockholm ingår: Botkyrka konsthall, Konsthall C och Tensta konsthall. Därtill är vi medlemmar i KVINNOHISTORISKA.

Se alla styrelsemedlemmar i Grafikens Hus AB här.

Läs mer om nätverket KLISTER här.

Under åren i Södertälje arbetade vi nära vår referensgrupp för att kontinuerligt lära känna och etablera oss i staden. Det är en grupp personer som bor och verkar i Södertälje eller har annan relevant koppling, och representerar olika områden som är viktiga för oss. De har olika kunskaper, bakgrund och ålder – samtidigt så har alla en lokalkännedom. Allt detta sammantaget är sådant som vi behöver för att utveckla vår verksamhet.

Utställningar & verkstäder

Grafikens Hus har ingen fast utställningslokal, utan jobbar mobilt med vårt konstprogram.

Vi arbetar aktivt för att återigen ha en egen fastighet med verkstäder och utställningshallar.

Samarbetspartners & stöd

Grafikens Hus är glada över samarbete med följande:

STATENS KULTURRÅD

REGION STOCKHOLM