Verksamhet

Grafikens Hus verksamhet finns idag i Södertälje, med kontor i Stadshuset på Campusgatan 26. Under planeringsfasen för att bygga upp ett nytt museum i Södertälje har Grafikens Hus ingen fast utställningslokal, utan jobbar genom en aktiv projektverksamhet på olika platser och i nya sammanhang.


Grafikens Hus är ett museum och en mötesplats för samtida grafisk konst, som verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vi utforskar konstformen och testar gränserna för att föra den framåt. Vi låter nya grupper möta grafiken genom en pedagogik i framkant. Arbetet präglas av en ständig nyfikenhet på allt som händer inom grafisk konst – från det internationella till det lokala.

Efter flera års intensivt arbete, och med många gemensamma krafter, invigdes Grafikens Hus den 8 maj 1996. Projektet att skapa ett centrum för grafisk konst i Sverige drevs främst av de tre konstnärerna Philip von Schantz, Nils G Stenqvist och Björn Lindroth. De hade en vision om en plats där besökaren skulle kunna se samtida grafisk konst, göra konst själv samt köpa grafisk konst. Den visionen bär vi fortfarande.

Sedan starten har Grafikens Hus producerat flera stora utställningar. Det har varit allt från nya oetablerade konstnärer från Sveriges konsthögskolor till stora svenska och internationella namn som Linn Fernström, Pablo Picasso, Jesper Waldersten, Joan Miró, Lena Cronqvist, Lars Lerin, Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström.

Fram till mars 2014 bedrev vi vår verksamhet i Kungsladugården i Mariefred. Natten till den 16 mars 2014 brann dock hela byggnaden ner till grunden tillsammans med all konst, hela verkstaden och vår samling. Det var en stor tragedi, men Grafikens Hus verksamhet fortsatte genom en c/o-verksamhet, fram tills i november 2015 då Grafikens Hus styrelse tog beslutet att en ny verksamhet skall byggas upp i Södertälje.

Grafikens Hus organisation

Största ägare med röstmajoritet är Stiftelsen Grafikens Hus. Ordförande i stiftelsen samt samtliga styrelseledamöter är de samma som i aktiebolaget. Grafikens Hus styrelseordförande är Claes Dahlbäck. En annan stor grupp aktieägare är alla de flera hundra konstnärer som var med och startade Grafikens Hus i mitten av 90-talet. De har alla var sin så kallad Konstnärs-aktie.

För Grafikens Hus fortsatta utveckling är samarbete med kommun, stat, landsting och även med näringslivet, organisationer och stiftelser av avgörande betydelse. Några av våra samarbetsparters är engagerade i specifika, tidsbegränsade projekt, medan andra stöder oss i vår löpande verksamhet.

Se alla styrelsemedlemmar i Grafikens Hus AB här.

Här kan du se vilka våra partners är.

Utställningar & verkstäder

Grafikens Hus har ingen fast utställningslokal, utan jobbar platsspecifikt med en aktiv projektverksamhet där vi försöker lära känna lokala aktörer i Södertälje genom olika samarbeten.

Vi arbetar aktivt för en egen fastighet med verkstäder och utställningshallar och vår förhoppning är att det skall bli i det gamla Gjuteriet intill Tom Tits Experiment i norra stadskärnan. Hela detta område är i utveckling att bli en science park – där vetenskap, innovation och konst med Grafikens Hus, kommer att finnas representerat.

Läs mer om Grafikens Hus pågående projekt i Södertälje här.