Dataskyddspolicy

Om hantering av dina personuppgifter. Uppdaterad dataskyddspolicy enligt GDPR.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Med hänsyn till att den nya lagen börjar tillämpas uppdaterar vi vår dataskyddspolicy gällande hantering av personuppgifter (exempelvis namn, adress, bostadsort, telefonnummer, e-postadress, ljud- och videoupptagningar och bilder).

Information till allmänheten
Vi använder inte dina personuppgifter i våra register till något annat än att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Grafikens Hus verksamhet i våra officiella kommunikationskanaler som webbplats, utskick och i social medier. Dina personuppgifter förmedlas inte vidare till tredje part.

Information till särskilda intressenter
Vi använder inte dina personuppgifter i våra register till något annat än att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Grafikens Hus verksamhet. Behandlingen är nödvändig för nå ut med utskick av nyhetsbrev eller pressmeddelanden till särskilda intressentgrupper. Vi kommer att spara dina uppgifter i vårt register fram tills att du avanmäler dig.

Webbshopen
Vi sparar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp enligt den lagliga grunden fullföljning av avtal. Uppgifter som namn, postadress och telefonnummer är behandlingar som utförs vid exempelvis leveranser och reklamation. Lagringstiden sker i regel enligt bokföringslagen. Du kan alltid begära att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Men om de inte lämnas kan vi tvingas att neka dig köpet.

Kontakta oss om dataskydd
Du kan alltid begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller tar bort dina uppgifter från vårt register. Kontakta oss på info@grafikenshus.se.

Utgivningsbevis
Sedan 26 april 2018 innehar Grafikens Hus utgivningsbevis för www.grafikenshus.se.

Den här dataskyddspolicyn är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-21.