Grafikens Hus x Affordable Art Fair 2017: Print & Play – Fokus Bergen

Grafikens Hus är ett museum och en mötesplats för konstformen grafik som i år visar utställningen Print & Play: Fokus Bergen på Affordable Art Fair. I Bergen finns Trykkeriet, ett centrum för samtida grafik som jobbar jämsides med konstnärer för att producera nordens mest spännande grafik. De i Norge verksamma konstnärerna Marte Aas, Cato Løland, Vilde Salhus Røed, Hedvig Thorkildsen och Victoria Browne tillhör en yngre generation konstnärer som jobbar med olika trycktekniker som en självklar del i en bred samtida konstpraktik. Samtliga konstnärer har kopplingar till Norges näst största stad Bergen där en av nordens mest spännande konstscener växt fram under det senaste decenniet. Verken i utställningen Print & Play: Fokus Bergen är nästan samtliga gjorda i den grafiska verkstaden på Trykkeriet; bli först i Stockholm med att upptäcka norsk grafik i världsklass.

Föreningen Trykkeriet grundades av Jan Pettersson och Asbjørn Hollerud 2009 och öppnade dörrarna hösten 2010. Trykkeriet är ett produktionscenter och utställningsrum för grafisk konst i Bergen. Centret bidrar med sin specialkompetens för att främja intresset för grafik. Syftet är att vara en kulturell källa för den enskilda konstnären, nyutbildad som etablerad, att upptäcka, experimentera, lära, utveckla sina idéer och producera konst på hög nivå. Huvudfokuset för Trykkeriet är att skapa ett professionellt möte där tradition och nytänkande lär känna varandra i en samtidskonstkontext som fokuserar på grafik i form och innehåll.

Varje år bjuder Trykkeriet in fem nationella/internationella samtida konstnärer som får möjligheten att producera nya grafiska verk. Konstnärerna har ofta en bred konstpraktik men med relativt lite erfarenhet av att arbeta med grafik vilket skapar en experimentell möjlighet där de får testa sig fram tillsammans med grafikverkstadens personal som bidrar med sin grafiska kompetens. Efter produktionsperiodens slut visas verken i Trykkeriets galleri. Det är viktigt för verksamheten att vara en bra mötesplats för konstnärer därför serveras alltid gratis mat och publiken minglar med konstnärer i grafikverkstaden.


Print & Play – Fokus Bergen

I utställningen Print & Play – Fokus Bergen deltar följande konstnärer med koppling till Bergen:

Marte Aas konstnärliga praktik inriktar sig på fotografier av människor, landskap, stadsbilder och bostadsområden. Bilderna dokumenterar en rumslig upplevelse och försöker förmedla de strukturer och begrepp som omger oss i våra dagliga liv. Aas är speciellt intresserad av den speciella skandinaviska erfarenheten av en närhet mellan det urbana livet och naturen. I utställningen visas en serie kollage som heter Prologue (2016) som använder fotografier från olika föremål från natur och naturfenomen som utgångspunkt. Tema för dessa verk är det mänskliga förhållandet till naturen, världen, objekten, och knyter an till idéer om den antropocena åldern, vilket innebär att naturen ses inte längre som en kraft separerad från mänsklig aktivitet utan människans handlingar bildar naturen, naturen och människan är ett.

Cato Løland utbildade sig vid Bildkonstakademin i Helsingfors och från Konst- och Designhögskolan i Bergen där han tog sin master i fri konst 2009. Løland leker med och utforskar samspelet mellan ”äkthet” och syntes. En sorts materialkonst i en post-digital verklighet, där processer som sampling, surfande, klipp och lim, transformation och manipulation har blivit de dominerande metoderna för vår kultur. Att fokusera på material kan läsas som en kritik av konsumtionskulturens överflöd av produkter, bilder, sensationer och referenser. Moving Matter (2016) består av silkscreens och skulpturala papper som har producerats under Lølands arbetsperiod på Trykkeriet. Arbetet svarar visuellt och tematiskt på lokalhistoria, produktion och hantverk och har en stark relation till platsen.

Hedvig Thorkildsen bor och verkar i Bergen. Hon har en magisterexamen i konst från Bergens Konst- och Designhögskola från 2013. Thorkildsen arbetar med rumsliga skulpturala verk med grafiska element, hennes praktik är processbaserad där möjligheten till experimenterande är en viktig utgångspunkt. I Thorkildsens senaste verk börjar hon med utgångspunkt i olika färgställningar som återfinns i landskap. Kombinationer av olika material och olika medier, som foto och video, är ofta en startpunkt för hennes konstverk. I serien When you have a destination in mind har Thorkildsen tittat på fotografiska element som tas ur sitt sammanhang och förvandlas genom screentrycket, till en helt ny helhet. Genom upprepning och återanvändning av samma element men med olika variationer skapas rörelse och rytm. Hedvig Thorkildsen har tryckt sina verk på Trykkeriet där hon även är verksam som lärare i screentryck.

Vilde Salhus Røed bor och arbetar i Bergen. Hon är biträdande professor på institutionen för konst på Bergens Konsthögskola. Salhus Røed har en master i konst från Bergen Arts and Design, samt filosofie studier vid universiteten i Bergen och Oslo. De akvarell-liknande screentrycken som utgör serien After The Masters (Wet-on-wet-series) handlar om hur Salhus Røed som barn lärde sig att måla med flytande färg på våta pappersark. Uppgiften var ofta att efterlikna de berömda mästarnas figurativa målningar, men hon lyckades aldrig efterlikna originalen. I After The Masters har Salhus Røed tryckt utan ett specifikt motiv i ramen, vilket gör att spåren av processen är det som skapar själva bilden. Idéen om imitation vänds upp och ner då färg- och tryckprocessen utgör bilderna. Fokus på process och materialitet har varit utgångspunkten för flera av Salhus Røeds tidigare projekt där arkiv och återanvändning av material har varit centrala frågeställningar.

Victoria Brownes konstnärliga praktik utgår från metoder kring post-produktion och formalism i måleri till att utifrån det grafiska språket utforska post-digitala tryckprocesser. I sin roll som biträdande professor för grafik och teckning vid Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) forskar hon för närvarande kring processen för reduktion till att jobba med multipla plåtar i tryckprocesser. Brukligt har tidigare varit att utgå från tryckets imiterande egenskaper för att reproducera, upprepa och mångfaldiga originalet som kopior. Idag, i en era av post-produktion, försöker Brownes forskning omtolka denna definition, och bemästra de naturliga kvalitéerna som tryck besitter som ett medium som har ett kreativt uttryck och potential som kan rekontextualiseras i konstfältet.


Print & Play: Workshop

Gör egna gummistämplar och tryck dem överallt! Upptäck grafikens speciella magi och lär dig mer om hantverket bakom varje upplaga genom att rita, skära och trycka för hand i Grafikens Hus bås på Affordable Art Fair.

Stämpeltryck är en av de snabbaste och mest mångsidiga dekorationstekniker som finns – det är otroligt enkelt och resultatet blir förvånansvärt effektfullt. Välkommen att tillsammans med konstnären och grafikern Tian Gan formge och tillverka dina egna stämplar och handtryckta kort.

Workshopen har drop-in mellan 12.00 till 16.00, välkomnar alla åldrar och är helt gratis.


Biljetter

Köp biljetter till mässan här.

Varmt välkomna till Grafikens Hus monter på Affordable Art Fair 2017!