Artist-in-Residence: Ciara Phillips

Grafikens Hus välkomnar Ciara Philips som residenskonstnär på Grafikens Hus under november månad! Phillips kommer att besöka bibliotek i Södertälje och runt om kring i Stockholms län som en del i sin research inför en ny soloutställning tillsammans med Grafikens Hus som öppnar hösten 2018, och kommer under residensperioden att posta bilder från sin researchprocess på Grafikens Hus instagramkonto, för att ge alla en chans att följa hennes upptäcktsfärd genom det svenska bibliotekssystemet.

Ciara Phillips är född i Ottawa, Kanada och idag bosatt i Skottland. Phillips avslutade sin magisterexamen på Glasgow School of Art 2004, tio år senare 2014 nominerades hon till ett av konstvärldens mest prestigefulla pris, Turnerpriset, för sitt verk Workshop (2010- ongoing). För två år sedan visades Phillips på Konsthall C i Hökarängen, en hyllad utställning vid namn Warm Friends, Cold Cash vilket var hennes första soloutställning i Sverige.

Just nu är Ciara Phillips aktuell med Systems For Saying It, en ny stor installation i grupputställningen We The People Are The Work på Plymouth Arts Center i England. I utställningen har gallerirummen förvandlats till en produktionsplats där Phillips tillsammans med kvinnor från Plymouth utforskat den egna röstens kraft, en tematik som format de tryckta textilier som fyller gallerirummen.

I många av Phillips konstprojekt genom åren har deltagare samlats från olika delar i samhället för att samtala och arbeta tillsammans och bidra till framväxten av ett kollektivt verk. Ciara Phillips använder sina utställningar som en plats för ett kollektivt undersökande, diskussion, sociala handlingar och debatt.

Phillips arbetar främst med screentryck, hon är intresserad av tryckteknikens inneboende kollektiva potential och historia. Screentryck som tryckteknik har en intressant förflutet då det används industriellt i tryckeriverkstäder samtidigt som screentryck var högst närvarande i olika politiska rörelser som snabbt och estetiskt ville få ut sitt budskap.

Under november månad är Ciara Phillips Grafikens Hus residenskonstnär. Under sin researchmånad i Södertälje och Stockholm kommer biblioteket som fysisk plats och fristad för det tryckta ordet stå i centrum.

Under 1960- och 1970-talen fick alla kommuner i Sverige ett modernt bibliotek. Ibland beskrevs biblioteken som folkhemmets vardagsrum, ett rum för alla, som stod i medborgarens tjänst. Vad betyder denna bakgrund och målsättning idag när allt fler medborgare upplever att samhällsservicen dragit sig tillbaka och den enda plats som återstår där alla frågor är välkomna är det lokala biblioteket?

Idag pågår en het debatt om ”Bibliotekens trygghetskris”, i olika rapporter beskrivs alarmerande trender från stök till hot och bibliotekarier som vill byta jobb. Social oro och utsatthet avspeglas på biblioteket där bland annat politiska grupperingar försöker påverka bibliotekens inköps- och gallringsstrategier. Vilken sorts rum utgör biblioteket som offentlig arena? Lagen säger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Hur görs detta i praktiken? Vi kommer nyfiket följa Ciaras researchprocess genom det svenska bibliotekssystemet på Grafikens Hus instagram, gör det du med.

Bild: Ciara Phillips, Showroom, 2013.


Ciara Phillips gästpostar på Grafikens Hus instagram

Följ Ciara Philips, residenskonstnär på Grafikens Hus, när hon gästpostar på vår Instagram! Vi lämnar över Grafikens Hus instagramkonto under november månad för att ge alla en chans att följa Ciara Philips upptäcktsfärd genom det svenska bibliotekssystemet. Phillips kommer att besöka bibliotek i Stockholms län som en del i sin research inför en ny soloutställning tillsammans med Grafikens Hus som öppnar hösten 2018.

Följ Grafikens Hus på Instagram här!