AIR: Timothy Crisp & Magnus Dahl

Konstnärsduon Timothy Crisp och Magnus Dahl är till vår glädje residencekonstnärer hos oss fram till december 2022. De kommer under sin vistelse att utforska en konceptuell förståelse av konstgrafiska processer. 

– Vi vill kombinera något vi kallar ”platsspecifika processer” med grafiska förhållningssätt, såsom materiell överföring och att betrakta rummet som en matris, det vill säga rum och väggar som bär på en berättelse eller spår, säger Timothy Crisp och Magnus Dahl.

Se vår filmade intervju från ett platsbesök i Gjuteriet, oktober 2021.

Projektet de kommer arbeta med under sitt residence handlar om en konceptuell grafisk gestaltning av den industrihistoriska byggnaden Gjuteriet, i Norra stadskärnan i Södertälje. Deras utgångpunkt är att förstå rummet som ett skal, ett kärl eller kanske en gjutform. En industrihistorisk byggnad som Gjuteriet har sakta modifierats över tid, allt efter dess inneboende verksamheter förändrats. Frågor som lyfts är även på vilka sätt det går att kombinera olika trycktekniker med andra processer, som inte används inom grafiken?

– Vad innebär det om vi börjar betrakta Gjuteriet som en separator både på ett direkt, men också konceptuellt plan? Vad eller vilka har rummet separerat? Ett direkt samband finner vi  exempelvis i centralaxeln, som både är en bärande del för såväl separatorn som en LIDAR-skanner vars registrerande laserhuvud roterar på.

Den antikvariska kartläggningen som tagits fram inför renovering av Gjuteriet är en annan viktigt utgångspunkt i deras arbete. Vad som anses värdefullt och värt att bevara är byggnadsdetaljer som kartläggningen vittnar om och den pekar samtidigt ut industrihistoriska verksamheter som bedrivits där.

– Ledord i vår process kommer att vara grafiska grundprinciper såsom tryck, materiell överföring, förmedlande kod, kod i förhållande till brus och så vidare. De verksamheter som bedrivits i lokalen och de processer de omsatte, såsom smältning, gjutning och separering, är från våran synvinkel även de platsspecifika och därför lika relevanta att försöka förena i vår konstnärliga process.

I december 2022 avslutade de sitt residence genom att under två dagar installera ett storskaligt performativt och grafiskt verk i Gjuteriet, Södertälje. Se vår film från installationen, där konstnärerna berättar om arbetet.

Läs en tidigare intervju vi gjort med konstnärerna här.