P-aktieägare

Uppdatering av personuppgifter till P-aktieboken

Ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. För aktiebokens skull behöver vi även ditt personnummer/ organisationsnummer samt P-aktienummer. Uppstår problem när du fyller i formuläret eller trycker på skicka, kontakta info@grafikenshus.se

  • ÅÅMMDD-NNNN / NNNNNN-NNNN
  • Vänligen ange e-postadress då kommunikationen
    gällande ditt aktieägarskap kommer att ske digitalt.
  • Ange ett nummer från 1 till 24.