All Set For Print

Grafikens Hus och SETTINGS genomför ett nytt samarbete i Marabouparkens gästrum med projektet All Set For Print. I höst kan besökare ta del av det material som producerats under All Set For Print. Alla är välkomna att slå sig ner i gästrummet. Läsa en stund. Eller för att ta med sig och sprida våra affischer på anslagstavlor ute på stan.

All Set For Print är ett initiativ till konstaktivism som tar avstamp i konstens roll i sociala rörelser, demokratiutveckling och social hållbarhet. Via gemensamt praktiskt utforskande i mindre grupper hoppas vi kunna skapa viktiga möten mellan verksamma kulturarbetare och aktivister. Vid varje tillfälle bjuds en konstnär in för att skapa ramverket för vad vi under dagen ska undersöka, analysera och arbeta praktiskt med.

Projektet är initierat av SETTINGS och Grafikens Hus. SETTINGS är en plattform för normkreativt kunskapsutbyte, utveckling och inspiration som likt Grafikens Hus strävar efter att lyfta fram och skapa rum som möjliggör och inspirerar att ställa saker och hierarkier i nya perspektiv. All Set For Print är även en del av projektet All Set For Action som drivs av SETTINGS. Grafikens Hus verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vårt mål tillsammans är att framhäva och skapa utrymme för reflektion och inspiration som formar nya perspektiv på rådande hierarkier inom ramen för Marabouparkens gästrum, vilket genom både materiella och immateriella medel utgör en plattform för experimentella och processbaserade konstnärliga praktiker. 

Följ projektet under hashtaggen #allsetforprint på Instagram.

> Hitta till Marabouparken i Sundbyberg

All Set For Print! 13 oktober 2018. I ledning av konstnären Rudy Loewe, Evan Ifekoya & Raju Rage, del av det Londonbaserade kollektivet Collective Creativity. Under workshopen undersökte vi risografens aktivistiska potential.