All Set For Print

Grafikens Hus och SETTINGS genomför ett nytt samarbete i Marabouparkens gästrum med projektet All Set For Print. Det är ett initiativ till konstaktivism som tar avstamp i konstens roll i sociala rörelser, demokratiutveckling och social hållbarhet. Hösten 2018 kan besökare ta del av det material som producerats under All Set For Print.

Foto: Hanna Andersson

All Set For Print har under tre lördagar hösten 2018 erbjudit konstnärer och aktivister möjligheten att dela en kollektiv strävan, att via konsten skapa en viktig frizon för experimenterande och diskuterande verksamhet, i en politiskt turbulent tid. Den första workshopen hölls av konstnären Roxy Farhat och fokuserade på civilkurage i de små handlingarna under workshopen gjordes skyltar på temat som sattes upp i det offentliga rummet. Andra workshopen hölls av  konstnären Rudy Loewe och Collective Creativity som fokuserade på Risografens aktivistiska historia i en manifest workshop. Workshopen resulterade i posters som sattes upp runt om i Stockholm.

Tredje workshopen hölls av poeten och transaktivisten Yolanda Bohm och grafiska formgivaren Sepidar Hosseini. Under den dagen kom diktverket ”Det lysande manifestet” att skapas tillsammans med deltagarna. Det är ett manifest mot själlöshet – för empati och förmågan att se medmänniskor, för levande friska hav och för modet att skapa en oprövad väg framåt. Den 5 december letade sig ”Det lysande manifestet” ut i det offentliga rummet. Aktionen inspirerades av konstnären Zoe Leonards dikt ”I want a president” (1992) om drömmen om en statsminister med andra livserfarenheter och allianser.

Den 5 december genomfördes en konstaktion vid riksdagen i Stockholm. Poeten och transaktivisten Yolanda Bohm framförde ”Det lysande manifestet!”, skapat under en ”All Set for Print”-workshop tillsammans med deltagarna. Grafisk form av Sepidar Hosseini. 

All Set For Print! 13 oktober 2018. I ledning av konstnären Rudy Loewe, Evan Ifekoya & Raju Rage, del av det Londonbaserade kollektivet Collective Creativity. Under workshopen undersökte vi risografens aktivistiska potential.

OM PROJEKTET
All Set For Print är ett initiativ till konstaktivism som tar avstamp i konstens roll i sociala rörelser, demokratiutveckling och social hållbarhet. Via gemensamt praktiskt utforskande i mindre grupper hoppas vi kunna skapa viktiga möten mellan verksamma kulturarbetare och aktivister. Vid varje tillfälle bjuds en konstnär in för att skapa ramverket för vad vi under dagen ska undersöka, analysera och arbeta praktiskt med.

Projektet är initierat av SETTINGS och Grafikens Hus. SETTINGS grundare Rebecca Vinthagen och Grafikens Hus curator Ulrika Flink har under hösten utvecklat en serie av tre workshops som fokuserade på att kollektivt gå från ord till handling.

OM OSS
SETTINGS är en plattform för normkreativt kunskapsutbyte, utveckling och inspiration som likt Grafikens Hus strävar efter att lyfta fram och skapa rum som möjliggör och inspirerar att ställa saker och hierarkier i nya perspektiv. All Set For Print är även en del av projektet All Set For Action som drivs av SETTINGS. Grafikens Hus verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vårt mål tillsammans är att framhäva och skapa utrymme för reflektion och inspiration som formar nya perspektiv på rådande hierarkier inom ramen för Marabouparkens gästrum, vilket genom både materiella och immateriella medel utgör en plattform för experimentella och processbaserade konstnärliga praktiker.
 

Följ projektet under hashtaggen #allsetforprint på Instagram.

> Hitta till Marabouparken i Sundbyberg

Konstnären Roxy Farhat höll i den första workshopen i september. I gästrummet är alla välkomna att slå sig ner och läsa en stund. Eller för att ta med och sprida våra affischer på anslagstavlor ute på stan.