Ann-Margret Lindells verkstadsstipendium

Ann-Margret Lindells stipendiefond har sedan 2004 årligen delat ut verkstadsstipendier om 15.000 kr. I stipendiet ingår 2 veckors utbildning i Grafikens Hus verkstad och fri logi. Den årliga sommarworkshopen syftar till att erbjuda unga konstnärer vidareutbildning i grafiska tekniker och konstnärligt uttryck och sker i samarbete med landets konsthögskolor. Verkstadsstipendierna kan inte sökas utan utses av Handelsbankens stiftelsetjänst efter förslag från rektorerna på konsthögskolorna i Sverige.

2011 deltog bland annat Kyuhyung Cho från Konstfack i sommarworkshopen. Detta ledde till en Artist in-Residence-vistelse under våren 2012 som i sin tur resulterade i utställningen Loveletter, mars 2012. En av stipendiaterna sommaren 2012, Weng Cho-Jui, arbetar idag med oss på Grafikens Hus och har ansvar för all formgivning. De två stipendiaterna Damla Kilickiran och Emilie Mottet från 2014 visades i en utställning av Grafikens Hus i vår pop-up lokal hos på Rammakarna på Sturegatan i Stockholm.

Här är en komplett lista på de studenter som tilldelats Ann-Margret Lindells Verkstadsstipendium.

Stiftelsen Ann-Margret Lindells Stipendiefond

Beslut om finansiering av aktiviteter och stipendier som faller inom ramen för stiftelseurkunden ”Att främja unga grafikers utveckling” tas självständigt av styrelsen för Stiftelsen Ann-Margret Lindells Stipendiefond. Rådgivare till styrelsen är Grafikens Hus konstnärliga råd.

Stiftelsen finansierar bland annat Grafikens Hus Artist-in-Residence-program samt det verkstadsstipendium för unga konstnärer från våra 6 konsthögskolor som delas ut årligen.

Ann-Margret Lindell

Ann-Margret Lindell föddes och växte upp i Stockholm. I många år arbetade hon på Galleri Pierre i huvudstaden tillsammans med Pierre Lundholm. Genom sitt arbete och sina resor i bl.a. Frankrike träffade hon många av 1900-talets mest betydande konstnärer. Hon blev en mycket god kännare av både svensk och internationell konst, framför allt grafik. Hon bodde i Östersund i femton år och berikade konstlivet där genom sitt ideella arbete i Östersunds Konstklubb. Lindell var en fascinerande och färgstark personlighet, spirituell, humoristisk, beläst och med vida vyer. Hon var generös och omtänksam, vilket inte minst visat sig genom de donationer hon gjort till Grafikens Hus Vänner och till Stadsmissionen i Stockholm.

Ann-Margret Lindell avled i mars 2003 vid nära 88 års ålder.

ann-margret_lindell-218x300