Ann-Margret Lindells verkstadsstipendium 2016

Grafikens Hus välkomnar sex studenter från Sveriges konsthögskolor till Södertälje som under två veckor i augusti kommer att genomföra 2016 års Ann-Margret Lindells verkstadsstipendievistelse.

Ann-Margret Lindells stipendiefond har sedan 2004 årligen delat ut verkstadsstipendier om 15.000 kr samt två veckors utbildning i Grafikens Hus regi till unga, lovande konstnärer som som visat en fallenhet för grafiken och ämnar att erbjuda en vidareutbildning i grafiska tekniker och konstnärligt uttryck, och utses av professorerna på landets konsthögskolor samt Grafikskolan. Under stipendievistelsen har Grafikens Hus även bjudit in en grupp konstintresserade unga, bland annat från vårt tidigare projekt Ut-Tryck, att delta i en workshop tillsammans med studenterna. Slutredovisning sker fredagen den 26e augusti på Kretsen.

Stipendievistelserna har sedan 2014, då Grafikens Hus egen verkstad brann ner, varit en ambulerande verksamhet. 2014 års verkstadskurs genomfördes på Kungliga Konsthögskolan samt på Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. 2015 genomfördes kursen i samarbete med Orsa grafik i Dalarna. I år håller vi till i Kretsens grafikverkstad i Södertälje med lärarna Olof Sandahl, Nina Kerola och Cecilia Enberg. 2016 års stipendiater är:

  • Andreas Nur, Kungliga Konsthögskolan Stockholm
  • Jessica Olausson, Grafikskolan Stockholm
  • Mette Moltke Wozniak, Konstfack Stockholm
  • Thomas Hansson, Konsthögskolan Umeå universitet
  • Julia Granberg, Konsthögskolan Valand Göteborg
  • Gabriel Karlsson, Konsthögskolan i Malmö

IMG_6107

På bilden: Julia Granberg, Andreas Nur, Jessica Olausson, Gabriel Karlsson, Mette Moltke Wozniak, Thomas Hansson.

Mer om Ann-Margret Lindells Stipendiefond.

Press

Läs SVT Södertäljes artikel om årets Lindellstipendiater här.
Se SVT Södertäljes inslag om årets Lindellstipendaiater här. Inslaget börjar 02:37.