Årets AMLS stipendiater utsedda

Tre konstnärer mottar Sveriges största stipendium till förmån för unga konstnärer och verksamheter som arbetar med grafik. Ann-Margret Lindells Stipendiefond, som förvaltas av Grafikens Hus, premierar konstnärerna med vardera 100 000 kr vid en prisceremoni den 6 december på Grafikskolan i Stockholm.

För andra året i rad gjordes en Open Call, och rekordmånga ansökningar kom in. Urvalet gjordes av det konstnärliga rådet.

– Att kunna förvalta denna stipendiefond och få möjligheten att premiera unga konstnärer inom grafik är en ren glädje. Särskilt i dessa tider. Konstnärerna har olika personliga uttryck, men berör starkt och speglar vår samtid på ett fantastiskt sätt, säger Nina Beckmann, museichef på Grafikens Hus.

Mottagarna 2023 är:

Rakel Bergman – född 1994, är bosatt och verksam i Göteborg. Hon tog sin masterexamen i Fri Konst vid Umeå Universitet och studerade tidigare på Göteborgs Konstskola (Grafik). Rakel Bergman Fröberg rör sig fritt mellan konstuttryck som grafik, teckning, fotografi och skulptur. I sina olika projekt har hon envist arbetat kring människodjur, skiftande laddningar, relationer och de kroppsliga avstånd som uppstår mellan människor och djur i olika situationer. Hon använder ofta flera material och konsten används både som redskap och dagbok, i syfte att dels förstå sig på livet och människorna runt omkring, och dels sig själv.

Juryns motivering (utdrag): Rakel Bergman arbetar med stor närvaro i ett innerligt möte med sitt material. Hon skildrar ett liv fullt av utmaningar, omfamningar, speglingar och möten. Gång på gång i ett nytt försök, som en dagbok utan slut och omslag, bearbetar hon genom sina bilder djupt personliga erfarenheter.

Milton Mondal – född 1995 i West Bengal, Indien och nu bosatt och verksam i Oslo, Norge. Han studerar för närvarande sin masterexamen vid Konsthögskolan i Oslo och tog sin kandidatexamen vid Visva-Bharati University, Santiniketan i Indien. Mondal studerade DNA-studier under två år vid École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg, Frankrike. Efter att ha upplevt en rörelse från en plats till en annan, speglar hans konst det universella temat migration och den känslomässiga resonans som det har. Hans verk bär starka politiska undertoner och belyser regelverk skapade av människan och politik i relation till naturen. Milton Mondal utforskar i sin konstnärliga praktik de djupgående effekterna av mänsklig påverkan av våra landskap, och fångar essensen av vardagliga situationer som förvandlats av urbaniseringen.

Juryns motivering (utdrag): Separation och förlust är återkommande teman i Milton Mondals grafiska konst. Teman som föder längtan och nostalgiska känslor. Hans uttryck präglas av en strävan efter det familjära och igenkännbara, trots det omöjliga i att nå fram till det som en gång gått förlorat.

Elina Birkehag – född 1989 i Norrbarke, nu bosatt och verksam i Stockholm. Hon har en masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och en kandidatexamen från Gerrit Rietveld Academie. Hon är även utbildad vid Stenebyskolan och Grafikskolan. Birkehag utforskar text och inskription i relation till dess yta, tid och sammanhang. Med en bakgrund i grafisk design drivs hon av en fascination för språkets makt och uttryck, hur skrivandet som system både är något vi historiskt format över tid och samtidigt ständigt formas av idag. Hennes arbete förmedlas genom olika discipliner, bland annat publikation, väggteckningar, latexavtryck, fotografi, video, installation och performance.

Juryns motivering (utdrag): Genom Birkehags envetna arbete får vi glimtar av grafiska tecken skrivna i marginalen, som klotter i anteckningsboken i ett frånvarande ögonblick, som trädristningar ute i ödemarken.

Om Ann-Margret Lindells Stipendiefond
I enlighet med Ann-Margret Lindells testamente och generösa donation till Grafikens Hus Vänner (konstmuseets vänförening) instiftades stipendiet efter hennes död 2003. Syftet är att främja unga grafikers utveckling. Vänföreningen skötte fonden och stipendiearbetet mellan år 2004 och 2016. Mellan åren 2017 till 2020 förvaltas Ann- Margret Lindells Stipendiefond av Handelsbankens stiftelsetjänst som utsett ett konstnärligt råd med representanter från konstvärlden, utbildningar och institutioner. Denna rådgivande grupp har sedan 2017 föreslagit vilka som ska erhålla det numer årliga stipendiet. Sedan 2021 förvaltas fonden och stipendiet av Grafikens Hus.

AMLS konstnärliga råd
Det konstnärliga rådet består av: ordförande Jenny Olsson, konstnär och adjunkt i grafik på Kungl. Konsthögskolan, Nina Beckmann, museichef för Grafikens Hus, konstnärerna Timothy Crisp, Shabnam Faraee och Lina Nordenström, Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg, samt Thomas Liljenberg, konstnär och tidigare rektor på Grafikskolan i Stockholm.

Stipendiet delas ut vid en Prisceremoni på Grafikskolan i Stockholm, den 6 december kl. 17.00–19.00.