Artist-in-Residence: Mahoyo

Mahoyo är en kreativ duo som består av Farah Yusuf och MyNa Do, som sedan 2008 har jobbat tillsammans med film, foto, som DJs, stylister samt klubborganisatörer. Deras skapande baseras på en övertygelse om att unga idag förenas genom intressen och subkulturer, snarare än nationalitet och tradition. Ur erfarenheter samlade från resor, möten och olika bakgrunder skapar de film, foto och upplevelser för en bred publik där normer, strukturer och stereotyper utmanas.

Mahoyo utforskar och låter sig inspireras av internationell, samtida visuell kultur och skapar utifrån dessa egna uttryck. Med Mahoyo, vars primära medium är film och fotografi, vill Grafikens Hus erbjuda en plattform för duon att utforska ett nytt verktyg att kommunicera med.

Grafikens Hus har bjudit in Mahoyo att under 2017 bredda sitt kreativa spektra och utforska grafiken som uttrycksform. Hittills har de gjort en silkscreenworkshop med Grafikens Hus och Weng Cho Ray. I samband med Mahoyos residens planeras en filmvisning av deras film The Mahoyo Project i Södertälje.

Ett Artist-in-Residence innebär att konstnärer får möjlighet att under en längre period utforska sitt konstnärskap. Grafikens Hus erbjuder material, lokal och arvode under perioden.

Läs mer om Mahoyo på deras hemsida.

(Foto: Mahoyo)


Mahoyos residens på Grafikens Hus är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.