Artist-in-Residence: Mahoyo

Mahoyo är en kreativ duo som består av Farah Yusuf och MyNa Do, som sedan 2008 har jobbat tillsammans med film, foto, som DJs, stylister samt klubborganisatörer. Deras skapande baseras på en övertygelse om att unga idag förenas genom intressen och subkulturer, snarare än nationalitet och tradition. Ur erfarenheter samlade från resor, möten och olika bakgrunder skapar de film, foto och upplevelser för en bred publik där normer, strukturer och stereotyper utmanas.

Mahoyo utforskar och låter sig inspireras av internationell, samtida visuell kultur och skapar utifrån dessa egna uttryck. Med Mahoyo, vars primära medium är film och fotografi, vill Grafikens Hus erbjuda en plattform för duon att utforska ett nytt verktyg att kommunicera med.

Grafikens Hus har bjudit in Mahoyo att under 2017 bredda sitt kreativa spektra och utforska grafiken som uttrycksform. Hittills har de gjort en silkscreenworkshop med Grafikens Hus och Weng Cho Ray. I samband med Mahoyos residens planeras en filmvisning av deras film The Mahoyo Project i Södertälje.

Ett Artist-in-Residence innebär att konstnärer får möjlighet att under en längre period utforska sitt konstnärskap. Grafikens Hus erbjuder material, lokal och arvode under perioden.

Workshop med Weng Cho Ray


Q&A med Mahoyo

Berätta om er och ert konstnärsskap.

Vi är en konstnärsduo bestående av Farah Yusuf och MyNa Do som går under namnet Mahoyo, och vi arbetar som filmskapare, fotografer, DJ:s, klubbarrangörer och kostymörer. Vårt konstnärskap är ett svar på vad som brister i det rådande samhällsklimatet.

Vad inspirerar er?

I denna mörka tid som vi lever i just nu blir vi inspirerade av människor som visar mod, mod att ta ställning. Vi blir också stärkta och inspirerade av människor vars erfarenheter och konstnärsskap speglar och centrerar våra narrativ. Mestadels finner vi den inspirationen från våra resor, sociala medier och konversationer med vänner och familj.

Hur ser er arbetsprocess ut?

Processen varierar beroende på hur projektet ser ut och vilken konstform vi bestämmer oss för att använda. Men en sak som alltid finns med i processen är samarbete. Det är en vital del av vårt arbete eftersom samarbeten ofta leder till fler idéer, perspektiv och erfarenheter delas.

Vilka ser ni som er publik?

Personer som på olika sätt marginaliseras, som inte fullt ut får ta del av samhället. Vi hoppas att vårt arbete ska inspirerar och stärka fler som kan spegla sig i våra erfarenheter, och personer som vill utmana status quo.

Beskriv er relation till grafik.

Vi har endast arbetat med grafik i program som bl.a. Photoshop och Illustrator, men aldrig lärt oss olika trycktekniker. Det känns både spännande och läskigt att jobba med grafik på det här viset. Hittills har vi jobbat med silkscreentryck.

Vem eller vad vill ni tipsa om?

Revolution Art av Revolution Poetry och den kreativa plattformen This Is Sweden.

Vad är framtidens grafik?

Vi vet för lite om grafikens historia och hur den redan har utvecklats för att kunna uttala oss om framtidens grafik. Men vi hoppas såklart att den ska bli ännu mer tillgänglig, med tanke på att det krävs tillgång till verkstad och pengar för att syssla med tryckkonst. Att fler inom arbetarklassen, främst ickevita ska känna att konsten överlag tillhör oss också.

Läs mer om Mahoyo på deras hemsida.

(Foto: Mahoyo)


Mahoyos residens på Grafikens Hus är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.