Barn och skolor

Vi på Grafikens Hus vill med vårt pedagogiska arbete öppna dörrar till skapandets värld och stärka barns självkänsla.  Att få vara kreativ och skapa med sina egna händer utmanar  gränser men ger också bekräftelse till det enskilda barnet.

Grafikens Hus arrangerar även efter branden flera olika typer av pedagogisk verksamhet för barn och unga. Vi erbjuder kolloverksamhet under skolloven, vi samarbetar med skolor i regionen och genomför det fleråriga projektet Växa tillsammans med särskolan i Strängnäs.
Läs mer om projektet Växa här.