Växa – ett samarbete med särskolan

VÄXA - projekt med särskolan

Ända sedan starten av Grafikens Hus har den grafiska verkstaden varit en av de viktigaste delarna i huset. Verkstaden var ett nav för etablerade konstnärer att utvecklas i samt för nya unga konstnärer att upptäcka de grafiska teknikerna. Och – inte minst – var verkstaden hjärtat i vårt pedagogiska arbete med barn och unga. Men även efter branden har grafiken som konstnärlig genrer fortsatt vara central i vårt pedagogiska arbete. Inte minst i vårt projekt Växa.

Genom konsten kan man utvecklas och att jobba kreativt stärker både självförtroendet och självkänslan. Vi ser att grafik lämpar sig extremt bra för pedagogisk verksamhet för barn och unga. Grafik innebär många olika moment, det sker i en annorlunda miljö, det inkluderar spännande maskiner och resulterar i grafiska blad som barnet inte kunnat skapa hemma eller i sin skola.

Med projektet Växa vill vi vara med och ge elever på särskolan möjlighet att utveckla sin kreativitet. Det måste få ske under lång tid och med många, regelbundna arbetspass hos oss. Genom att utveckla sitt kreativa skapande ges barnen ytterligare ett verktyg för att uttrycka sig och berätta sin historia. Elever från särskolan i Strängnäs besökte innan branden Grafikens Hus regelbundet under flera terminer. Under varje besök fanns ett konstpedagogiskt upplägg som också varvades med att vi tittade på utställningar eller samtalade med konstnärer som arbetade i huset. Efter branden i mars 2014 fortsatte det bildpedagogiska arbetet i stället i särskolans lokaler i Strängnäs.

Parallellt med det bildpedagogiska arbetet arrangerar vi möten och utbildningsdagar för olika målgrupper där vi samtalar om barns kreativitet, rätten att göra sin röst hörd och utmaningar i livet för barn med funktionsnedsättning. Under hela sommaren 2014 visades elevernas verk på Eskilstuna Konstmuseum.

Projektet är ett utvecklingsprojekt som sker i samarbete med särskolan i Strängnäs med stöd från Statens Kulturråd, Landstinget Sörmland och Strängnäs kommun. För mer information, kontakta gärna projektledare Eva Stenstam.