Barn och vuxna tar plats i Täljestories!

Vad är Täljestories?

Berättelser, narrativ och kreativa processer som alla syftar till att stärka individer och de-segregera staden. Det här är ett samarbete mellan Läsfrämjarinstitutet och Grafikens Hus. Vi skapar nya arenor och rum för barn och vuxna att ha en plats där deras berättelser blir hörda, tar plats och blir gestaltade. Med stöd av Delmos – Delegation mot segregation.

Hösten 2020 inleddes arbetet i Läsfrämjarinstitutets lokaler i Hovsjö, Södertälje. Konstnären Saadia Hussain, konstnären och animatören Linnéa Teljas-Puranen och poeten Nachla Libre bjöds in till projektet av Grafikens Hus för att leda olika kreativa och medskapande workshops med deltagarna.

 

– Ord, litteratur, konst, teater, estetik, grafik, alla de här blir uttryck för individen att lämna avtryck, att göra sin röst hörd i samhället, att förstå sig själv, att kunna beskriva vad som händer runt omkring en så att alla är med och förhandlar inom det demokratiska systemet och tar plats och tar makten över sitt eget liv. Samt beskriver sin värld och sin verklighet på sina egna villkor, säger Berolin Deniz ansvarig för utveckling och utbildning på Läsfrämjarinstitutet. Se hela intervjun i filmen ovan.

Vi har även intervjuat konstnären Saadia Hussain, konstnären och animatören Linnéa Teljas-Puranen och poeten Nachla Libre om deras arbetet inom ”Täljestories”.

 

Följ arbetet på Instagram under hashtaggen #Täljestories!

Design: Linnéa Teljas-Puranen