Barnens Löpsedlar x Hovsjöskolan

I år genomför vi projektet med årskurs 6 på Hovsjöskolan. Pedagoger är Johanna Norrbin och praktikant Lina Schwentke.

Grafikens Hus driver sedan 2016 det årligen återkommande projektet Barnens Löpsedlar, ett konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att uttrycka sin eget syn på hur det är att leva i Södertälje i dag. Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del i deras framtidsvisioner. Med Barnens Löpsedlar vill vi ge eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring identitet, nutid och framtid samt att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet.

En utställning öppnar i Södertälje stadshus 9 mars och pågår till 19 april 2022.

Invigning kl. 11:30 med tal av Marianne Mikhail, som är skådespelare, aktivitetsledare och pedagog – även med i Grafikens Hus referensgrupp.