Barnens Löpsedlar x Örjanskolan

Grafikens Hus driver sedan 2016 det årligen återkommande projektet Barnens Löpsedlar, ett konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att uttrycka sin eget syn på hur det är att leva i Södertälje i dag. Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del i deras framtidsvisioner. Med Barnens Löpsedlar vill vi ge eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring identitet, nutid och framtid samt att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet.

Vi samarbetar i år med årskurs 6 på Örjanskolan, Järna. Vår konstpedagog Olle Halvars leder screentryck-workshopen tillsammans med personal på skolan.

Mer information kommer!