Barnens Löpsedlar x Örjanskolan

Grafikens Hus driver sedan 2016 det årligen återkommande projektet Barnens Löpsedlar, ett konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att uttrycka sin eget syn på hur det är att leva i Södertälje i dag. Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del i deras framtidsvisioner. Vi vill ge eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring identitet, nutid och framtid samt att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet.

Barnens Löpsedlar använder screentryck som metod för att närma sig tryckproduktionens demokratiska värde, som genom historien har spelat en unik roll för spridning av information och åsikter. Projektet har en pedagogisk aspekt där syftet är att utbyta och bidra med kunskap till lärare och skolor för att uppmuntra estetiska och alternativa metoder för lärande.

Nu presenterar vi stolt samarbetet med årskurs 6 från Örjanskolan i Järna! Tillsammans med konstpedagog Olle Halvars har eleverna hittat nya sätt att formulera sig kring identitet, nutid och framtid.

Utställningen öppnar på Södertälje stadshus måndag 23 mars 2020.
Invigning kl. 14.00 av David Winerdal, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Södertälje kommun.

Utställningen pågår till 31 maj.

Är din skola intresserad av ett samarbete inför HT-2020?
Kontakta: amanda.ferrada@grafikenshus.se