Barnens löpsedlar x Stålhamraskolan!

Utställningen öppnar i Södertälje Stadshus våren 2021.
Invigning – mer info kommer


Grafikens Hus driver sedan 2016 det årligen återkommande projektet Barnens Löpsedlar, ett konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att uttrycka sin eget syn på hur det är att leva i Södertälje i dag. Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del i deras framtidsvisioner. Med Barnens Löpsedlar vill vi ge eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring identitet, nutid och framtid samt att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet.

Grafikens Hus har under hösten 2020 genomfört projektet Barnens löpsedlar med årskurs 6 på Stålhamraskolan i Södertälje. Grafikens Hus har tillsammans med pedagog och konstnär Tova Fransson låtit barnen arbeta med temat ”klimat och miljö” för att skapa sina löpsedlar. De har gjort research på temat, valt ut vilket budskap de vill föra fram och därefter ritat, skurit ut schabloner och screentryckt.

Löpsedlarna som skapades under projektet ställs ut i Södertälje Stadshus för allmän beskådan under våren 2021.

När: Mer info kommer
Öppettider: Mer info kommer
Var: Södertälje Stadshus (tillgänglig för alla via entrén till Stadshusscenen in till vänster), Campusgatan 26