Bild för demokrati

Parasto Backman, Johanna Burai, Oscar Emanuel, Alexandra Falagara & Minda Jalling / Bastion Lab, Karl Grandin, Marc Handelman, Edith Hammar, Sepidar Hosseini, Kalle Johansson, Konstgruppen Ful i samarbete med Latif Ahmadi, Luwam Abraham, Mahdi Rasoli, Shuja Shayari & Waris Ahmadi, Lisa Jonasson, Oskar Laurin, Olof Sandahl, Oli Svenblad, Nille Svensson, Ulla Wennberg och Klara Wiksten

8 september – 4 november, 2018
Konstfönstret, Köpmangatan 1, Södertälje. 

Utställningen Bild för demokrati samlar grafiska formgivare och konstnärer i en utställning som består av nya och gamla affischer som adresserar grundläggande förutsättningar för en hälsosam demokrati. Politiska affischer, gjorda med olika grafiska tekniker, har under hela 1900-talet och fram tills idag varit ett särskilt effektivt och viktigt medium att i offentligheten uppmärksamma sociala orättvisor. Det har inte minst varit ett sätt att organisera olika typer av motstånd.

2018 firar vi genombrottet för demokrati i Sverige, för 100 år sedan infördes allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Demokratin i Sverige är stark. De mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är väl förankrade, men samtidigt finns det utmaningar. Demokrati handlar om mer än enbart val och politiska beslut, det handlar även om att varje dag aktivt skapa en bra grogrund för en hållbar demokrati och samhällsutveckling.

Oroande tecken som indikerar att intoleransen växer hopar sig i Sverige och i Europa. Det känns mer angeläget än på länge att värna en levande demokrati. Intolerans och bristen på en bred representation av medborgare, i beslutande positioner i vårt samhälle är ett hot mot hela den värdegrund som bygger vår demokrati.

Utställningens affischer speglar en bred palett med känslor, frågor, uppmaningar och förhoppningar. Design och affisch-estetik kan omtolka komplexa idéer, frågor och val. Det kan göra dem enklare att förstå. Kunskap och information har genom historien varit de största fienderna till intolerans. Möten och dialog stärker vårt samhällsskydd mot de värderingar som splittrar oss och ställer grupper mot varandra.

Konstfönstret är en perfekt plats för att visa utställningen i det offentliga rummet. Direktkontakten med Södertäljeborna sänker tröskeln för mötet med konst och i detta fall, mötet med tankar om demokrati.

Konst är en viktig frizon för experimentella och diskuterande aktiviteter. Kan ett grafiskt tryckt budskap öka intresset för tillståndet i vår demokrati? Grafikens Hus vill med utställningen Bild för demokrati bjuda in publiken till att överväga hur man skapar ett samhällsengagemang och startar en dialog? Och på vilka sätt man via affischkonsten kan lyfta fram hur viktig en levande och hälsosam demokrati är för oss alla.

Grafikens Hus påbörjade 2017 ett långsiktigt samarbete med Telge Fastigheter för att erbjuda konst till alla och ge centrum ett extra lyft. Samarbetet fortsätter med nya ägarna Stadsrum Fastigheter.