Utlysning för Call for Print 2022!

Svenska / English

Vill du trycka grafik? Grafikens Hus söker dig som är yrkesverksam konstnär, illustratör eller designer i Sverige, är BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) och som vill skapa grafik i upplaga. För andra året i rad utlyser vi projektet Call for Print.

Grafikens Hus har bjudit in gästcurator Daniel Feng för att jobba med årets utlysning. Call for Print ger konstnärer, illustratörer och designers möjlighet att under ledning av Grafikens Hus skapa konst genom att göra en grafikupplaga med en tryckare.

”Vår ambition är att lyfta fram BIPOC- konstnärer för att aktivt åtgärda brister inom grafikfältet och tillgängliggöra grafiken för fler”, säger gästcurator Daniel Feng.

Varför genomför Grafikens Hus Call for Print?
Istället för att konstnärer ska behöva bulta på institutionens stängda dörrar, vill vi öppna upp för och aktivt nå ut till yrkesverksamma kreativa personer för att skapa ett större nätverk från olika grupper. Vi hoppas att Call for Print river murar skapade av institutioner, som ofta håller sig inom samma grupperingar vilket reproducerar samma kunskap.

Vi på Grafikens Hus vill förändra vårt eget förhållande till representation på sikt och har som mål att konstant ifrågasätta vår egen plats inom kunskapsproduktion och representation. Grafiken som uttrycksform har en historia av reproduktion, vilket medfört spridning av idéer och en möjlighet att demokratisera konsten genom att tillgängliggöra den för fler. Call for Print är en utlysning som kommer att ske årligen som ett sätt att aktivera grafiken som metod för förändring i samhället och på konstscenen.

Genom projektet hoppas Grafikens Hus kunna aktivt åtgärda brister i det arbetsfält vi verkar på genom att efterlysa underrepresenterade röster.

Så söker du
Call for Print ger dig som yrkesverksam konstnär, illustratör eller designer i Sverige en möjlighet att skapa ett konstverk i upplaga med en tryckare. Du behöver inte ha förkunskaper eller erfarenhet av grafik. Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning i bild eller text om din kreativa praktik och vad du har för idé som du
vill genomföra (max 1⁄2 A4, 2000 tecken exkl. blanksteg). Bifoga 5 bilder av tidigare alster som du har skapat (PDF/Jpeg, dokumentet ska inte väga mer än 10 MB totalt) och en länk till din hemsida, Instagram eller motsvarande.

Det enda kriteriet är att du som ansöker är yrkesverksam konstnär, illustratör eller designer i Sverige och är BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color). Ditt konstnärliga arbete behöver inte vara kopplat till din erfarenhet som BIPOC, om det inte är så att du valt att arbeta med det.

Produktionen påbörjas december 2022 och samtliga material- kostnader täcks av projektet. Arvode för att delta i projektet faktureras med 7500 kr exkl. moms som betalas till den av juryn utvalda person som får uppdraget när upplagan är tryckt, signerad och godkänd av Grafikens Hus. Projektet täcker inte resor eller boende men produktionen kan genomföras på annan plats än i Södertälje. Konstupplagan kommer att bli en del av Grafikens Hus kommande samling och säljas i Grafikens Hus konstshop, där ersättning till konstnären för sålda verk betalas ut en gång per år.

Skicka din ansökan via e-post till: callforprint@grafikenshus.se, senast 18 november.

Så bedömer vi ansökan
Urvalsprocessen baseras på det inskickade materialet i ansökan. Ansökningarna kommer att bedömas av en tillsatt jury. I den ingår: Johnny Chang, konstnär och designer inom visuell kommunikation och Mmabatho Thobejane, curator och producent för MDT.

Har du frågor? Mejla callforprint@grafikenshus.se