Delmos ger stöd till LFI och Grafikens Hus

Delmos ger stöd till LFI och Grafikens Hus

Goda nyheter! Delegationen mot segregation (Delmos) har bestämt sig att ge stöd till Läsfrämjarinstitutet och Grafikens Hus för satsningen i Södertälje.

”Vi arbetar systematiskt för att förbättra livssituationen för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden samt med att belysa segregationens orsaker och konsekvenser. Genom bidraget kan vi utveckla verksamheten för att bredda målgruppen och därmed nå större effekt av vårt arbete. Vi kommer också utveckla samarbetet med Grafikens Hus, Södertälje kommun och andra aktörer från idéburen sektor”, säger Marlen Eskander verksamhetschef på LFI.

”Med en övertygelse om att konsten har ett viktigt uppdrag i att vara med och utveckla samhället verkar Grafikens Hus för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vi är jätteglada över den här möjligheten att fördjupa vårt samarbete med LFI. Genom att föra samman läsfrämjande insatser och konstnärligt skapande kan vi engagera och representera fler grupper och individer i samhället”, säger Anna Jönsson, Grafikens Hus.

2020-07-02