Delmos ger stöd till LFI och Grafikens Hus

Delmos ger stöd till LFI och Grafikens Hus

Delegationen mot segregation (Delmos) ger stöd till Läsfrämjarinstitutet och Grafikens Hus för satsning i Södertälje.

Insatsen består av tre delar för att täcka in olika åldrar och nå tre tydligt avgränsade målgrupper: grafikworkshops och skrivarworkshops för barn i åldrarna 10-13 år, en referensgrupp för att undersöka behov och förutsättningar för målgruppen 14-18 är, och en satsning för vuxna långtidsarbetslösa och/eller nyanlända i form av en aktivitetsarena för meningsfyllnad genom konst, skapande och språkutveckling. I projektet arbetar vi tillsammans med poeten Nachla Libre samt konstnärerna Saadia Hussain, och Linnéa Teljas Puranen.

”Vi arbetar systematiskt för att förbättra livssituationen för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden samt med att belysa segregationens orsaker och konsekvenser. Genom bidraget kan vi utveckla verksamheten för att bredda målgruppen och därmed nå större effekt av vårt arbete. Vi kommer också utveckla samarbetet med Grafikens Hus, Södertälje kommun och andra aktörer från idéburen sektor”, säger Marlen Eskander verksamhetschef på LFI.

”Med en övertygelse om att konsten har ett viktigt uppdrag i att vara med och utveckla samhället verkar Grafikens Hus för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vi är jätteglada över den här möjligheten att fördjupa vårt samarbete med LFI. Genom att föra samman läsfrämjande insatser och konstnärligt skapande kan vi engagera och representera fler grupper och individer i samhället”, säger Anna Jönsson, Grafikens Hus.