”Det känns som ett lustfyllt uppdrag”

Hallå där! Martin Sundin, som är nyinvald som styrelseledamot i Grafikens Hus. Han har lång erfarenhet inom kulturområdet, bland annat som enhetschef på Kulturdepartementet. 

Text och foto: Anna Henriksson

Hur ser du på ditt nya uppdrag?
– Jag ser det som en väldig styrka att styrelsen, VD:n och personalen på Grafikens Hus är så kunniga och engagerade i verksamheten. Det finns redan en ovärderlig konstnärlig kompetens både i styrelsen och bland de anställda. Jag hoppas istället kunna tillföra min erfarenhet från kulturområdet och från ledande befattningar på departement och myndighet. Sen har jag arbetat med internationellt utbyte på olika sätt och den erfarenheten vill jag förstås också bidra med.

Hur kom det sig att du tackade ja?
– Det var självklart att tacka ja när jag fick frågan. Jag har ett stort konstintresse och Grafikens Hus ligger mig varmt om hjärtat, så det här känns som ett lustfyllt uppdrag. När branden inträffade 2014 arbetade jag på Kulturdepartementet. Då fick jag bland annat i uppdrag att undersöka vad vi från statligt håll kunde göra för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Nu får jag medverka till att Grafikens Hus – nästan bokstavligt – reser sig ur askan, det är jag väldigt glad för. 

Vilka frågor är viktiga för dig?
– Jag har ännu inte deltagit på ett styrelsesammanträde annat än som adjungerad, så det återstår väl att se. De stora frågorna just nu är förstås lokalerna och verksamhetens långsiktiga finansiering. Det jag tycker är så intressant med grafisk konst är att den är möjlig att sprida och tillgängliggöra till många, att den är lätt att tillgodogöra sig även för den som inte mött så mycket konst tidigare. Men samtidigt finns det en möjlighet att experimentera och utforska nya teman och uttryck. Jag tycker också att det är viktigt att Grafikens Hus etablerar sig som en nationell såväl som en internationell konstinstitution, samtidigt som den ska vara en angelägenhet för Södertäljeborna.