”Detaljer har större värde för mig än storslagna vyer”

Vi ställde några frågor till konstnären Jannis Karydakis inför släppet av hans verk i vår webbshop. Naturen har varit närvarande i hans arbete sedan lång tid tillbaka. 

 

Hur gick det till när du gjorde de här verken? 

Jag har arbetat med serien ”Natur” återkommande under flera år. Jag strävar efter att närma mig naturen som jag anser är värd respekt och uppskattning, men framförallt uppmärksamhet. Vi måste inse att naturen finns alldeles inpå oss och inte någon annanstans, långt bort.

Vad var tanken bakom?

I mitt arbete har detaljer större värde för mig än storslagna vyer och  jag är främst nyfiken på hur olika processer i naturen lämnar synlig påverkan på och avtryck i materien, vi kanske kan kalla det för naturens konstfullhet. Det kan vara vattnets spår i botten på en bäck, vattens bearbetning av  en klippa över tid, lavas stelnade flöde, träs förvandling av vinden och vattnet och så vidare.

Allt detta inspirerar mig och i collografins tredimensionalla möjligheter har jag funnit ett lämpligt medium för att på sätt och vis återskapa naturens processer i mina verk. Jag kopierar inte klippan, stenen eller trästycket, utan det är själva processen som lett fram till dess strukturer som jag försöker reproducera.

Vilken teknik har du använt dig av? 

Jag använder mig av tryckplattor av kartong eller PVC som jag täcker med gips och sedan bearbetar på olika sätt för att åstadkomma de önskade strukterna. De olikformade tryckplattorna placeras bredvid varandra i tryckpressen och bildar tillsammans de unika bildmotivens organiska former som sedan infärgas en och en innan själva trycket genomförs.

Mycket av mitt sätt att arbeta har jag tagit med mig från mitt måleri där jag började med att använda liknande tekniker för att åstadkomma strukturer och applicera färg.   

 

 

Foto: Jannis Karydakis