Edition Grafikens Hus: Laleh Kazemi Veisari

”Istungan” av konstnären Laleh Kazemi Veisari har vi glädjen att erbjuda till försäljning i vår konstshop. Verket som är en fotopolymergravyr har hon skapat i samarbete med tryckaren Jenny Olsson på uppdrag av Grafikens Hus. 

Hon berättar om tankarna bakom det nya konstverket.

”Det grafiska bladet med titeln Istungan är en fotopolymergravyr i en upplaga på 30 exemplar. Verket bär referenser till ett naturfenomen, som är på väg att försvinna (om än inte för gott), samtidigt som det rymmer kroppsliga förnimmelser kring det som inte kan sägas, som stelnat, eller kluvits isär.

När jag mötte Jenny Olsson i hennes grafikverkstad på Tellus Grafik blev jag för första gången presenterad fotopolymergravyr. Jag har tidigare arbetat med olika grafiska tekniker, men denna var ny för mig.

Jag började göra skisser för min förlaga till plåten, och ville pröva de tankar och erfarenheter som utgör kontexten till idéen jag utvecklade. Abstraktionerna jag skissade berör splittring, klyftor, uppdelning, i en rymd av språklöshet. Ett specifikt moment jag ville komma åt i bildrummet.

I förlagan arbetade jag med avtryck och spår av den plats jag befann mig på. Lager av färg lades på och tvättades bort i omgångar. Jag tog in snön som hade lagt sig på taket utanför mitt ateljéfönster och använde den smältande snön som material i den vattniga färgblandningen. Snö, eller vatten, ett material i ständig förändring, i rörelse, är något jag ofta återkommer till i min praktik.

 I det vidare arbetet med överföringen av förlagan till plåt, och från plåt till tryck, fick jag ovärderlig hjälp av Jenny. Vi samtalade kring färgsättningen och alla de arbetsmoment som utgör fotopolymergravyr i övrigt. Hennes kunskap, process och erfarenhet att arbeta med grafik, har för mig varit mycket givande och jag uppskattar vårt fina samarbete.”

Du hittar det i vår konstshop!