Fördjupning: Boktryck

Vi har i samband med utställningen ”Mellanrummets mekanismer” av konstnärerna Tova Fransson och Liv Strand tagit fram ett fördjupat material på temat boktryck. Här hittar du intervjuer med andra konstnärer och tryckare som på olika sätt jobbar med boktryck.

 


Foto: Dafi Kühne

Möt Dafi Kühne
Boktryckaren och grafiska designern Dafi Kühne i Schweiz är känd för att kombinera modern grafisk design med äldre trycktekniker.


Bokrecension: True Print
Dafi Kühnes första bok ”True Print” imponerar och är till bredden fylld med hans arbeten. (endast på engelska)


”Vi använder samma bokstavstyper som när verkstaden öppnade 1879” 

Foto: The Country Music Hall of Fame and Museum

The Hatch Show Print i Nashville, USA är ett framgångsrikt kommersiellt tryckeri som fortfarande använder sig av trätyper och boktryck.


Ett samtal med Lina Nordenström
Vi ringde upp konstnären Lina Nordenström för att tala om utformandet av boktryck som konstform i Sverige.

Foto: Lina Nordenström


Externa länkar till ett urval filmer om boktryck:

The Beauty of Letterpress – The Hamilton Wood Type & Printing Museum

LetterPress – Printing Kahlil Gibran

Letterpress Poster Printing

Sense of Place Nashville – Hatch Print Show

IMPRESSED: The Craft of Letterpress Printing

Four-color Letterpress Printing of the National Geographic Magazine in the Nineteen Fifties and Sixties.

Poster making of – Typographic Summer Program 2018