Fredrik Lindqvist – The Cut

Utställning i Kringlans Konstfönster 16 augusti – 29 oktober


Mönstrade och enfärgade tyger utgör underlaget för Fredrik Lindqvist expressiva träsnitt som Grafikens Hus ställer ut i Konstfönstret på Köpmannagatan 1 i Södertälje. Lindqvists speciella uttryck skapas genom att sammanfoga fyrkantiga bildelement till ett stort sammanhängande träsnittkollage med hjälp av stygn av grov svart tråd. Han gör även tredimensionella verk i form av blommor och överdimensionerade insekter. Lindqvist jobbar med storskaliga träsnitt vars vibrerande färger drar in betraktaren i en drömsk fragmenterad värld.

Träsnittet är den första grafiska tryckmetoden och tekniken kan spåras till 800-talets Kina men fick sitt breda genomslag i boktryckarnas verkstäder under 1400-talet. Lindqvist upptäckte tryckmetoden som ung student och har med åren utvecklat ett uttryck med snittade konturer, tyg, stygn och en kollageteknik som gör att man genast känner igen hans verk.

Det finns ett underliggande mörker i många av Lindqvists verk där den välordnade tillvaron plötsligt hotas av kaotiska och okontrollerbara krafter. Lindqvist bildvärld har en filmisk kvalité men hans berättelser bjuder på motstånd då berättarstrukturens vändpunkter och klimax imploderat och varsamt fogas samman igen till en och samma bild. Här ryms ett intresse för humor och allvar, människors vardagsliv och identiteter, sociala spel och ritualer samtidigt som symboliska strukturer och invanda makthierarkier ifrågasätts.

Våra idéer om vad det innebär att vara människa ges ofta uttryck för i vår relation till djur. I Fredrik Lindqvists verk visas djuren upp som individer och det finns även djur/människor i hans bildvärld. Är djur/människor ett djur eller en människa? Spelar det egentligen någon roll?

Djuren och människorna i Lindqvists bildvärld tycks alla närmast posera välmedvetna om betraktarens blick. Som vi vet bekräftar forskningen idag att människans DNA är oväntat lik arvsmassan hos andra djur och även växter. Sociala djur som lever i grupp har en rättvisekänsla och är kännande varelser vars behov tangerar människans egna. Ändå är det skillnaden som styr, när människan betraktar sig själv föredrar hon att se en kulturellt högtstående varelse, väsensskild från djuren. Men i Lindqvists bildvärld är dessa invanda maktrelationer inte lika självklara utan snittet mellan människa och djur är helt beroende av varandra, en symbiotisk relation som övergått till ett sammansmältande, den ena relationen kan inte existera utan den andra.

Fredrik Lindqvist kommer från Kristianstad men är uppvuxen i Bromölla. Efter konststudier på Konsthögskolan i Umeå avslutade han sin utbildning i Tyskland på Kunstakademie Düsseldorf. Idag är Lindqvist bosatt och verksam i Arkelstorp i Skåne och i Ingolstadt i tyska Bayern.

Vernissage 16 augusti

Tid: Vernissage den 16/8 kl. 16.00 på Köpmangatan 1.
Program: Fredrik Lindqvist presenterar sitt konstnärskap kl 16:30.
Plats: Köpmangatan 1, Södertälje.

Bilder

Foto: Johan Wahlgren


Konstfönstret är ett långsiktigt samarbete mellan Telge Fastigheter och Grafikens Hus som visar samtidskonst i det offentliga rummet. Öppettider: Dygnet runt.