Grafikens Hus bjuder in gästcurator för konstshopen

Vi välkomnar Niki Kralli Anell som gästcurator på Grafikens Hus. Hon har påbörjat ett arbete med att curatera vår konstshop och ta den ett steg vidare. Tidigare har hon bland annat arbetat på konstsällskapet ”Våga Se”, Magasin III och Marabouparken.

Välkommen, hur känns det?

Tack! Det känns jättebra att få möjlighet att samarbeta med Grafikens Hus. Det är något som jag har velat göra länge och det är väldigt roligt att få göra ett fokuserat projekt med konstnärer som arbetar med grafikbaserade uttryck. 

Berätta vad innebär ditt uppdrag att curatera vår konstshop?

Grafikens Hus arbetar med samtida grafik i vid bemärkelse vilket verkligen är min refräng. Konstshopen har idag många intressanta verk och representerar en bredd av konstgrafiska uttryck. Jag kommer att ta vid och curatera ett urval nya verk till konstshopen vilket också innebär att fler konstnärskap introduceras och får ta plats i den. 

Hur ser din relation till grafik ut?

Konstgrafiken ligger mig varmt om hjärtat, både som metod och uttryck. Grafiken ger stora möjligheter till experimenterande och det är något extra med hantverket som är komplext och tidskrävande. Grafiken är dessutom nära besläktad med uttrycksformer för populärkultur, massmedia, boken som form och digital grafik. Idén om reproduktion och spridning är central. Det är spännande. Men kort och gott är jag främst intresserad av vad konstnärerna vill uttrycka. 

Kan du avslöja några av de konstnärer vars verk vi ska få se i shopen?

Jag kan avslöja att de som följer Grafikens Hus kan räkna med att bekanta sig med upp emot tio konstnärer som tar plats i konstshopen under våren, alla med en regional spridning över landet. De konstnärliga uttrycken skiljer sig avsevärt men kopplar an till hur vi påverkas av den uppfattade verklighet som vi lever i. Särskilt idag, då vår fysiska verklighet delar plats med så många digitala rum vari många av oss har tillbringat mer tid än någonsin det senaste året. Jag kallar urvalet för reflektionsvinklar inspirerat av det rum som reflekteras i en spegel. Vad är det för verklighet som konstnärerna reflekterar, och hur känner vi igen oss i den?