Grafikens Hus + Kvadrennalen

Kvadrennalen är ett nationellt initiativ som syftar till att visa på konstens roll i ett fritt samhälle, och nödvändigheten av ett fritt kulturliv. Initiativet innefattar alla konstformer och alla delar av konstfältet. Kvadrennalen är inte knuten till någon politisk eller religös institution eller något system. Den är endast knuten till konsten. Målet med Kvadrennalen är att lyfta konsten, och ge dess företrädare en röst i debatten om kulturens roll i vårt samhälle.

Grafikens Hus stöttar och är en del av Kvadrennalen för att:

  • vi tror att som museum bör vi ha en aktiv roll i samhällsdebatten.
  • vi vill vara en del av att utöka museets roll i samhället, som mötesplats, som plattform, i stadsutveckling och formandet av våra livsmiljöer, i demokratifrågor och hur vi aktivt kan jobba med kulturens och konstens värde och roll i vårt samhälle.
  • vi vill driva ett långsiktigt arbete i att ifrågasätta och jobba med institutionella maktstrukturer internt. Sedan ett år tillbaka har vi tagit in org. AMPHI för stöd i hur vi som institution kan jobba mer normkritiskt och antirasistiskt för att bryta mönster och påverka branschen i stort.
  • vi tror på att gå samman och arbeta kollektivt tillsammans med andra konstinstitutioner för att stärka vår roll i samhället, såsom KLISTER nätverket och Syskonkonsthallarna.
  • vi tror på konst som en demokratifråga och en mänsklig rättighet. Vi verkar för konstens frihet oavsett politiskt klimat, för att förändra en homogen konstscen, och att bredda vem som idag får skapa konst fritt och på egna villkor.

Fram till valet i september kommer ni kunna ta del av delar av Grafikens Hus konstprogram såväl som kollegor som engagerar sig på kvadrennalen.se.