Workshop med Outi Heiskanen och Janne Laine

När Outi finns i närheten är allting möjligt. Hon är en oändlig källa av fantasi och nya infallsvinklar. Outi är den infallsrika ledsagaren, Janne Laine den som, med sin långa erfarenhet och djupa kunskap i grafiska tekniker, bistår och realiserar.
Bli inte förvånad om det förutom grafiska tekniker och praktiskt arbete även kommer att handla om kaosteori, resor världen runt, Tibet och religion.

Denna workshop är ett unikt tillfälle att fördjupa sig i grafikens möjligheter, samspel och samarbete, individuell konstnärlig integritet och med Outi Heiskanen i närheten: garanterat nya förhållningssätt, lekfulla, lustfyllda och finurligt visa på en gång!

Workshopen genomförs med generöst bidrag från
Stiftelsen Ann-Margret Lindells Stipendiefond

 

Outi Heiskanen och Janne Laine, Grafikens Hus i Mariefred

Bild: Heiskanen/Laine, Katse taivaalle/Blicken mot skyn, 2011

Under hösten kommer Grafikens Hus att visa en stor utställning med konstnärerna Outi Heiskanen och Janne Laine under namnet Samverkan.

 

WORKSHOP with Outi Heiskanen and Janne Laine
27.8 – 31.8 2012

Interaction

When Outi’s nearby everything is possible. She is an endless source of imagination and new approaches. Outi is the imaginative escort and guide, Janne Laine, who, with his long experience and deep knowledge of graphic techniques, helps out and implements. Do not be surprised if, in addition to graphic techniques and practical work we also will focus on chaos theory, travels around the world, Tibet and religion. A unique opportunity to immerse themselves in the graphics options, interaction and collaboration, artistic integrity and Outi Heiskanen nearby: guaranteed new attitude, playful, joyful and clever wise at the same time!

The workshop is carried out with generous support from
Ann-Margret Lindells Foundation