Grafikens Hus värdegrund

Svenska / English

Ett konstmuseum som gör avtryck
Grafikens Hus vill vara nytänkande och drivande inom det grafiska konstfältet. Drivkraften påminner oss som arbetar på muséet att vilja vara en inkluderande, trygg, modig, och kreativ arbetsplats och samarbetspartner. Vi bejakar att det finns många experter i vårt område som vi bjuder in att ta del av det vi gör för att fler ska kunna vara med och forma verksamheten.

Vi verkar med en omsorg för fältet, konstnärer, publik, samarbeten och varandra. Tillsammans arbetar vi för att förändra den homogena konstscen som vi verkar på och är en del av, samt att bredda vem eller vilka som får möjlighet att arbeta inom fältet.

Det gör vi genom att engagera och synliggöra en bredd av konstnärers berättelser, bilder, hantverk och perspektiv i Grafikens Hus konstprogram och blivande samling. Vi tror på att jobba långsiktigt och att skapa relevans och det gör vi genom att utmana vår roll och förstå hur vi kan vara en del av ett förändringsarbete inom konstfältet i Sverige.

Vi på Grafikens Hus utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv[1] i vårt arbete – vare sig det handlar om grafik i produktionen, den konst vår publik möter eller vilka som arbetar hos oss.

Vi vill vara ett konstmuseum som är experimenterande, undersökande och uppsökande, som lämnar avtryck i samhället och är en inspirationskälla för andra.

Ett konstmuseum som gör plats för uttryck
Genom att synliggöra en bredd av perspektiv och uttryck öppnar vi upp för olika sätt att förstå och tänka om världen, samhället och att vara människa.

Vi arbetar uppsökande för att fler människor ska kunna nås av konst i sin vardag och ges förutsättningar att uttrycka sig genom konsten. Vi möter vår publik med öppenhet och formar ett konstprogram som utgår från andra perspektiv än enbart vår egen uppfattning av samtiden/samhället.

Vår kärna är konstproduktion där arbetet kan vara individuellt eller kollektivt. Vår roll är att uppmuntra utveckling och svängrum där konsten kan vara fri och kraftfull. Det konstnärliga arbetet vi vill bidra till får vara lustfyllt och skitigt, möjliggör att försöka, testa och experimentera.

Ett konstmuseum i rörelse
Grafikens Hus mål är att agera som en verksamhet i ständig rörelse. Genom att vara nyfikna och föränderliga skapar vi ett konstmuseum med verkstad för samverkan, kunskapsutbyte och utveckling av grafiken. En verksamhet som är i linje med vår samtid och samtidigt utmanar vad ett hus för grafik/konst är och kan vara.

Vi värnar Grafikens Hus grundidé som ett konstmuseum med olika kompetenser, så som verksamheten en gång byggdes upp. Målet är fortfarande att arbeta med samhällsengagemang.

Vi vill sprida kunskap om grafik genom att ha en fot i dess historia och förstå att vi idag formulerar framtidens berättelser.

Grafikens Hus ska vara ett öppet hus, där vi ger utrymme för den konstnärliga processen och där saker får ta tid att formas och omformas. Ett konstmuseum där fler vill och får ta plats, och där vi tillsammans med andra utvecklar och driver vår verksamhet framåt.

[1] Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. Nationalencyklopedin.

 

Illustration: Iris Hautaniemi