Grafikens Hus värdegrund

Ett konstmuseum som gör avtryck
Grafikens Hus vill vara nytänkande och drivande inom det grafiska konstfältet. Organisationens drivkraft påminner oss som arbetar på muséet att sträva mot och skapa förutsättningar för att vara en öppen, modig och kreativ arbetsplats och samarbetspartner. Vi på Grafikens Hus bejakar att det finns många experter inom vårt område som vi bjuder in för att fler ska kunna vara med och utveckla verksamheten.

Grafikens Hus verkar med en omsorg för fältet, konstnärer, publik, samarbeten och varandra. Tillsammans arbetar vi för att förändra den homogena konstscen som vi verkar på och är en del av, samt att utmana vem eller vilka som får möjlighet att arbeta inom fältet. Det gör vi genom att engagera och synliggöra en bredd av konstnärers berättelser, bilder, hantverk och perspektiv i museets konstprogram och blivande samling. Vi tror på att jobba långsiktigt och att skapa relevans genom att utmana konstinstitutionens struktur och förstå hur vi kan vara en del av ett förändringsarbete inom konstfältet i Sverige.

Vi på Grafikens Hus utgår ifrån att praktisera ett intersektionellt perspektiv* vårt arbete – vare sig det handlar om grafik i produktion, den konst vår publik möter eller vilka som arbetar hos oss. Vi är ett konstmuseum som är experimenterande, undersökande och uppsökande, som lämnar avtryck i samhället och vill vara en inspirationskälla för dem som vi möter, som besökare, konstnärer och andra konstmuseum.

Ett konstmuseum som gör plats för uttryck
Grafikens Hus kärna är konstproduktion där arbetet kan vara individuellt eller kollektivt. Vår roll är att uppmuntra utveckling och svängrum där konsten kan vara fri och kraftfull. Det konstnärliga arbetet vi vill bidra till får vara lustfyllt och skitigt, möjliggör att testa och experimentera. Vi arbetar uppsökande för att fler människor ska kunna nås av konst i sin vardag och ges förutsättningar att uttrycka sig genom konsten. Vi möter vår publik med öppenhet och formar ett konstprogram som utgår från olika perspektiv och erfarenheter av samtiden/samhället.

Ett konstmuseum i rörelse
Grafikens Hus mål är att agera som en verksamhet i ständig rörelse. Genom att vara nyfikna och föränderliga skapar vi ett konstmuseum med verkstad för samverkan, kunskapsutbyte och utveckling av grafiken. En verksamhet som är i linje med vår samtid och samtidigt utmanar vad ett hus för grafik/konst är och kan vara.

Vi vill sprida kunskap om grafik genom att ha en fot i dess historia och förstå att vi idag formulerar framtidens berättelser. Vi värnar om Grafikens Hus grundidé som ett konstmuseum där det finns olika kompetenser, så som verksamheten en gång byggdes upp. Målet har varit och är att arbeta med samhällsengagemang. Grafikens Hus ska vara ett öppet hus, där vi ger utrymme för den konstnärliga processen och där saker får ta tid att formas och omformas. Ett konstmuseum där fler vill och får ta plats, utvecklar och driver vår verksamhet framåt.

 

*Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på etnicitet, kön och klass. Kimberlé Crenshaw, amerikansk professor och forskare inom svart feministisk juridisk teori, grundade begreppet 1989.

Illustration: Iris Hautaniemi