Grafikens Hus x Dansbana!

Under 2017–18 samarbetar Grafikens Hus med föreningen Dansbana! för att skapa en spontanidrottsplats för dans i Södertälje. Dansbana! drivs av arkitekterna Anna Fridolin, Anna Pang och Teres Selberg och de arbetar med att gestalta offentliga platser för dans. På initiativ av Grafikens Hus inleddes ett samarbete och projektet genomförs på uppdrag av Södertälje kommun.

I dialog med lokala dansföreningar och unga dansare valdes en plats vid skate- och parkourparken ut, alldeles intill badhuset Sydpoolen. Grafikens Hus har tillsammans med designer Sepidar Hosseini och klass ESBD15 med bildlärare Karin Bernestedt på Wendela Hebbes Gymnasium skapat ett grafiskt mönster till arkitekternas utformning.

Dansbana! Södertälje kommer att vara ett 7,5 x 7,5 meter stort dansgolv med en mönstertäckt kupol där det går att koppla upp sig via bluetooth, spela musik och dansa. Invigning är planerad till sommaren 2018.


Om Dansbana!

Dansbana! skapar offentliga platser för dans, och arbetar med deltagandeprocesser och gestaltning med fokus på unga tjejer.

Dans är en kultur och motionsform som tilltalar många människor i olika åldrar men särskilt unga tjejer. De spontanidrottsplatser som byggs idag som skejt- och parkourparker används till största delen av killar. Föreningen Dansbana! startade som ett initiativ att förändra den statistiken. Vi vet att många unga tjejer gillar att dansa men att kurser är dyra och att det idag finns få offentliga platser för dans.

Föreningen Dansbana! är initierad och drivs av arkitekterna Anna Fridolin, Teres Selberg och Anna Pang med bakgrunder i stadsplanering, hus- och landskapsarkitektur, undervisning och dans. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden.

Läs mer om Dansbana! på deras hemsida.


Om Sepidar Hosseini

Sepidar Hosseini, född 1985 i Minsk (f.d. Sovjetunionen), i samband med hennes föräldrars flykt till Sverige från Iran.  Hon är utbildad i grafisk design och illustration på Konstfack och arbetar med visuell konst och kommunikation utifrån ett brett fält där identiteter, böcker och andra trycksaker varvas med workshops och rumsliga gestaltningar. Hon är prisbelönt formgivare med en gedigen lista av uppdragsgivare inom den kulturella sfären bakom sig. Sepidars arbete kretsar kring makt- och identitetsfrågor med samhälleliga och populärkulturella företeelser som utgångspunkt och präglas av en lek med illustration, mönster och typografi. Över två decenniers danserfarenhet främst inom klassisk balett, voguing och dancehall har gjort avtryck i Sepidars visuella skapande. Under ledning av Grafikens Hus och Dansbana! tar hon hjälp av studenter från Wendela Hebbe Gymnasiet för att utforma ett takmotiv baserat på översättningar mellan dans och bild, i samarbete med dansaren och koreografen Afra Hosseini.

Läs mer om Sepidar Hosseini på hennes hemsida.