Grafikens Hus x Nykvarn

 

Grafikens Hus är stolta att presentera vårt nya samarbete med Nykvarns kommun i samband med ett Skapande skola-projekt. Vi kommer att jobba med Björkestaskolans årskurs 6 under våren 2022. Vi har bjudit in konstnärerna Alejandro Montero Bravo och Raul Leon Alvarez som tillsammans med ungdomarna kommer att skapa ett offentligt verk i Nykvarn.

Projektet behandlar temat “Identitet” och “Likabehandling” där fokus är att jobba med medskapande processer.

Vi har erfarenhet av att arbeta med grafik och deltagarbaserade processer som metod för att skapa trygga rum som bjuder in till skapande och samtal. Genom alternativa, kreativa deltagarprocesser vill vi närma oss olika frågeställningar, narrativ och stärka målgruppen för att synliggöra deras behov och verklighet.

Vi ser värdet av att samverka med närliggande kommuner för att tillsammans stärka konstens roll i våra offentliga rum för att inleda samtal, skapa deltagande och engagemang i våra gemensamma närmiljöer.