Gränslös Grafikfestival: 25 augusti – 24 september 2017

Ett samarbete mellan Södertälje Konsthall, Grafikens Hus, Södertälje Konstnärskrets och Saltskog Gård

Människan har i årtusenden skurit, repat och ristat i olika underlag för att skapa tecken och avbildningar. Grafiska tekniker är gränslösa då hantverket användes över hela jorden av konstnärer för att skapa bilder. Gränslös Grafikfestival tar avstamp i 15 konstnärer med olika bakgrund och tillhörandes vitt skilda konstnärliga skolor som under en sexmånadersperiod träffats på Södertälje Konstnärskrets för att arbeta med grafik, undersöka dess potentiella gränslöshet samt utbyta erfarenheter.

Med olika bakgrunder, förkunskaper och relationer till de grafiska teknikerna har konstnärerna genom parollen ‘gränslöshet’ arbetat tillsammans med vår samtids gränsdragningar som sammanhållande tema. Gränslösheten syns i konstnärernas samarbeten och utforskande av personliga och konstnärliga gränser, men också i diskussioner om bland annat statsgränser, avstånd och distans.

Även om konsten är gränslös och kan flöda fritt så är den värld vi lever i alltjämt kontrollerad av gränser. Knut Stahle ställer ut sitt projekt In-betweenia där han genomför en grafisk studie i hur man bygger en nation. En flagga är inte något som bara existerar: den är gjord. Hur kan territoriella gränser – även om de är i mitten av ingenstans –  utanför nationsgränser och på internationellt vatten – utformas med hjälp av visuella tecken?

Gränslös Grafikfestival i Södertälje

Gränslös Grafikfestival invigs fredagen den 25 augusti i samband med Södertäljefestivalen, med öppning på Södertälje Konsthall, konstnärssamtal och en öppen workshop mitt i stan. Verken som producerades under projektet presenteras i en utställning på Södertälje Konsthall tillsammans med verk av Knut Stahle och Francis Alÿs 25 augusti – 24 september. Öppettider: tisdag – fredag 9-19 och lördag 11-15. Måndagar och söndagar stängt. Att besöka Gränslös Grafikfestival är gratis och öppet för alla.

Medverkande konstnärer: Hans Asplund, Mats Blomqvist, Mussie Estefanos, Shabnam Farae, Soud Habbi, Ritva Hansson, Rami Khoury, Fia Kvissberg, Jan Manker, Ulrika Moberg, Göran Pettersson, Maud Probst, Olof Sandahl, Vartanoush Sarkis, Nidal Sawas och Knut Stahle.

Curatorer: Ulrika Flink och Sarah Guarino Florén


Utställningen presenteras på Södertälje Konsthall 25 augusti – 24 september. Öppettider: tisdag – fredag 9-19 och lördag 11-15. Måndagar och söndagar stängt. Gratis och öppet för alla.