Hanne Lindberg och Parasto Backman

Dotta_Doost_Studio_Märta_Thisner

Under hösten 2015 genomför Grafikens Hus ett Artist-in-Residence med den kenyanska konstnären Ng’endo Mukii. Hela projektet är curerat och projektlett av grafiska formgivarna Hanne Lindberg och Parasto Backman. Vi ställde några frågor inför höstens arbete.

Vilka är ni, berätta.
Vi (Hanne Lindberg och Parasto Backman) är grafiska formgivare som samarbetar under namnet DOTTA DOOST STUDIO (utöver våra enskilda praktiker). DDS jobbar med både uppdrag och egenintiterade projekt sedan ca ett år tillbaka. I vårt arbete använder vi metoder för att synliggöra maktstrukturer och försöka förändra dessa. I designprocessen inkluderar vi queerfeministiska, postkoloniala och intersektionella perspektiv och översätter dem till praktiska strategier.

Vad tänkte ni när ni fick frågan att göra höstens Artist-in-Residence med Grafikens Hus?
Vi blev väldigt glada och såg det direkt som en möjlighet att få bjuda in en konstnär som utforskar ämnen som vi själva jobbar med och är intresserade av, och att få bidra till att lyfta sådan konst som behöver få större utrymme i vår kontext här i Sverige.
Det är extra privilegierat att få bjuda in icke-europeiska konstnärer, det gav oss möjlighet att blicka utåt och utvidga våra referensramar, något som både vi och Grafikens Hus och den allmänna svenska grafikscenen längtar efter tror vi.

Vad är viktigt för er att lyfta med ett Artist-in-Residence som detta?
Ng’endo Mukii blandar hantverksmässiga tekniker med digitala i sina animationer, vi tror att det är ett bra exempel på hur grafik kommer att utvecklas som konstform i framtiden. Mukii använder de olika teknikerna för att skapa förskjutningar av det dokumentära och politiska innehållet i hennes filmer och verken analyserar på ett kritiskt sätt aktuella politiska frågor som migration och hudfärg. Med tanke på det samtal som förs i Sverige just nu angående normkritik och bristen på demokratiska perspektiv i kultur och samhälle så är det viktigt att ta del av konst som behandlar liknande frågor men som har en annan lokal förankring än västerländsk.

Har ni någon förväntan på detta Artist-in-Residence? Berätta.
Det viktigaste med vistelsen är att Ng’endo Mukii och Andrew Kaggia skall arbeta med sitt filmprojekt och att konstnärer som verkar här skall få möjlighet att ta del av deras arbete på nära håll och knyta kontakter. Vi hoppas på att residenset bidrar med en ny dimension till den svenska debatten kring visuell kommunikation i relation till postkoloniala maktstrukturer och maktanalys.

Hur valde ni konstnär, hur gick ni till väga? Och hur kopplas detta till grafiken?
Eftersom projektet handlar om framtidens grafik så var det viktigt att inte i första hand leta efter konstnärer som enbart arbetar med grafik på ett traditionellt sätt, utan snarare fokusera på för oss intressanta konstnärskap där grafik skulle kunna finnas med som en del av andra metoder. Det finns en stor relevans i att här i Sverige lyfta de frågor som både Ng’endo Mukii och Andrew Kaggia diskuterar i sina verk, och de använder sig av en mängd av grafiska tekniker, både nära och långt ifrån de traditionella konstgrafiska teknikerna.

Vad händer under Ng’endo Mukiis vistelse?
I dagsläget; Ett artist talk av Ng’endo Mukii på Iaspis den 9e november kl 17 och ett på Konstfack (Open School) den 18e november kl 16.30. En endags-workshop med Ng’endo Mukii den 23e november och Open House den 29e november.