”Att bygga en samling är att vara i ett ständigt (om)formuleringsarbete”

Macarena Dusant är ny processledare och curator för Samlande tankar. Hon är konstvetare, fristående textförfattare och intresserar sig för maktstrukturer, offentlighet och exkluderingmekanismer inom det västerländska konstfältet. Grafikens Hus tackar tidigare processledare och curator Mmabatho Thobejane för sitt fantastiska arbete under första året av Samlande tankar.

Vi välkomnar dig med glädje som ny processledare och curator för Samlande tankar, vad fick dig att ta dig an projektet? 

Tack! Det är ett spännande projekt som både handlar om att diskutera nutiden samt förstå att en samling strukturerar historia och organiserar möjliga framtider. Projektet ger utrymme att tänka kring samlingar och att de kan utgå från olika perspektiv, från urval till belysning. Hur närmar vi oss en samling? Vad innebär en samling? Varför en samling? Att inneha samlingar inom museivärlden har en kolonial bakgrund och det gör att projektet är viktig, då det vill ställa frågor kring de strukturer som samlingar och arkiv bär. På så sätt är Samlande tankar / Collecting Thoughts ett unikt projekt, där Grafikens Hus strävar efter att ta fram en metod för byggandet och förvaltande av samlingen och som ska vara del av vårt nya hus. Jag tänker att projektet tar vara på samlandet som ett blivande, insikten att bygga en samling är att vara i ett ständigt (om)formuleringsarbete. Men här gör vi det utifrån en processbaserad form tillsammans med en grupp av människor som har olika kompetenser, ett expertråd och artists in residence, samt utifrån flera ingångar; akademiska, filosofiska, konstnärliga, praktiska. Vi kan se projektet som ett kollektivt arbete eftersom den tänks fram tillsammans.   

Kan du redan nu, avslöja något om vad som händer framöver för vår publik? 

Inte riktigt än. Vi påbörjar just nu år två av ett treårigt projekt och jag håller på och sätter mig in i förre processledare och curator Mmabatho Thobejanes arbete. Hon har verkligen byggt en fantastisk kunskapsbas och grund för projektet som jag kommer att försöka förvalta på bästa sätt. En sak som jag kommer att fortsätta med är månadsbrevet så att läsarna kan följa projektet.   

Har du något tips på en bok för den som vill läsa mer om vad det innebär att samla och arkivera idag? 

Jag vill gärna rekommendera publikationen som Mmabatho Thobejane har arbetat med och som sammanställer det första året av projektet. Den är just nu under produktion. Håll gärna utkik efter den!  

Grafikens Hus genomför projektet Samlande tankar med syftet att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Vi har ett treårigt stöd från Kulturrådet.