Herbarium

Jenny Anderson, Laboratory for Aesthetics and Ecology, Johannes Heldén, Ingela Ihrman, Katarina Lundgren, Uriel Orlow, Luiza Prado & Tobias Sjöberg

Utställningen Herbarium samlar och presenterar konstnärskap som undersöker olika medicinska traditioner, gränserna mellan kroppens inre och yttre och människans relation till naturen. De olika verken tar oss med in i kroppen, ner i jorden, genom tidens olika lager, över geografins och kroppens gränser.

En stor del av våra mediciner har historiskt sett utvunnits ur molekyler som växter producerar eller där människan skapat en syntetisk kopia av växternas kemi. Det är likväl ett tillvägagångsätt som används än idag. I trakterna kring Gnesta och Järna har alternativmedicinska traditioner ett starkt fäste. Genom historien har kamper mellan det västerländska medicinska etablissemanget och alternativa medicinska traditioner pågått runt om i hela världen, så även i denna region.

Genom utställningen frågar vi: hur kan vi betrakta växter inte bara som vittnen utan medskapare i våra olika historieskrivningar? Som aktörer som kopplar samman perspektiv och traditioner som annars hålls åtskilda. Aktörer som överskrider gränserna mellan natur och kultur, tradition och modernitet, etablerad såväl som alternativ medicin.

Herbarium utgår från Art Lab Gnesta och är producerad i samarbete med Grafikens Hus. Men likt utlöpare växer utställningen genom föreläsningar, performances, installationer och workshops vidare till Stockholm, Södertälje, Järna och Ytterjärna.

Curator: Sebastian Dahlqvist (Art Lab Gnesta) & Ulrika Flink (Grafikens Hus)

Grafisk design: Oskar Laurin