INBJUDAN TILL 2023 ÅRS STIPENDIEUTDELNING

Ann-Margrets Lindells Stipendiefond främjar unga grafikers utveckling. Nu bjuder vi in dig att delta i 2023 års ceremoni där tre konstnärer utses och vardera premieras med 100 000 kr.

Ceremonin hålls onsdag den 6 december, kl. 17:00 – 19:00 på Grafikskolan i Stockholm. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Program
Jenny Olsson och ledamöter i det konstnärliga rådet kommer att leda ceremonin där årets stipendiater presenteras och firas. Vi blickar även tillbaka på 2022 års vinnare och får en inblick i deras arbete under året.

Ann-Margret Lindells stipendiefond grundades 2004 och fram till 2016 delades stipendier ut av Grafikens Hus Vänförening. Från 2021 förvaltas fonden av Grafikens Hus. I årets open-call inkom 70 ansökningar varav tre stipendiater utsågs av en jury bestående av Shabnam Faraee, Timothy Crisp och Lina Nordenström. Juryn är en del av det konstnärliga rådet.

Varmt välkommen!

Jenny Olsson, ordförande, Ann-Margret Lindells Stipendiefond tillsammans med det Konstnärliga rådet och Grafikens Hus.

O.s.a. senast 30/11 till info@annmargretlindellsstipendiefond.se

Presskontakt:
Joanna Sundström, 073-346 66 62, joanna@partprojects.se

Övriga frågor: Jenny Olsson, jenny_u_olsson@hotmail.com


Resväg till Grafikskolan: T-bana (mot Norsborg) till station Sätra. Gå gångtunnel under Skärholmsvägen mot Stensätravägen. Grafikskolan ligger in på gården på Stensätravägen 9A, 2 tr. upp.