Intervju: Möt konstnären Tobias Sjöberg

”Jord, vatten, luft, värme, vad händer när vi lever det?” Möt konstnären Tobias Sjöberg som varit residencekonstnär hos oss på Grafikens Hus 2018-2019. Vi besökte hans ateljé i Järna våren 2020. Det blev ett samtal om väder, att uppmärksamma allt vi har runt om oss och om vad mötet med grafik har betytt för honom. Hans arbete berör ofta gränsen mellan förgänglighet och beständighet.