”Jag ser fram emot att utforska grafiken mer på eget håll”

Hej Lisa Samuelsson, från Grafisk design och illustration på Konstfack, som haft praktik hos oss i fem veckor! Hon har varit med under produktionen av Yasmina Karli Malmstens utställning på Sergels torg, arbetat med vår konstshop och bistått i projektet Samlande tankar för att nämna några delar. Vad gjorde att du ville ha din praktik hos oss?
– Jag har länge tyckt att grafik och bildkonst är intressant och drogs till Grafikens Hus för att ni fokuserar på grafisk konst. Jag tycker att ni har stor mångfald inom det grafiska området och det intresserade mig.

Hur känns det nu när den snart är slut, vilka lärdomar tar du med dig? 
– Det har varit intressant och jag känner att jag har lärt mig mycket. Det har varit fint att vara på en arbetsplats där alla är så snälla och positiva. Det har varit spännande att se hur ni jobbar för grafikens roll genom att göra den tillgänglig för många, samt att ni tänjer gränserna för vad den är och kan vara.

Hur ser ditt bildberättande ut, och var hämtar du din inspiration?
– Mitt bildberättande grundar sig i ett intresse för det allmänmänskliga. Kroppen, känslor, symbolism och det surrealistiska är några ämnen som jag behandlar. Jag hämtar inspiration från lyrik, musik, naturen och människor.

På vilket sätt ser din relation ut till grafik?
– Mitt intresse till grafiken har växt under min praktik, och jag ser fram emot att utforska den mer på eget håll. Jag har blivit inspirerad till att se på grafiken på ett mer experimentellt sätt.