Johnny Chang

Johnny Chang Johnny Chang är en taiwanesisk-amerikansk interdisciplinär designer och konstnär baserad i Stockholm. Han rör sig mellan visuell kommunikation, skrivande text och konstnärligt undersökande praktik utifrån och intresserar sig för frågan om omständigheterna kring avstånd och diaspora, talandets och lyssnandets politik, samt meningsskapande processer. Hans arbete undersöker vardagslivets villkor och förvecklingar för att odla motståndskraftig kapacitet för inkännande, känsla och närvaro. Inom hans nuvarande konstnärsresidens på Grafikens Hus tar han sig an olika arkiv och bibliotek för att undersöka insamlandets estetik, samt villkor och metoder för åtkomlighet. Han har en MFA i visuell kommunikation från Konstfack (2019) och en BFA i grafisk design från ArtCenter College of Design (2010).

Johnny Chang kommer även att vara residenskonstnär som en del av Samlande Tankar/Collecting Thoughts.