Konferens: Samtidskonstdagarna 2019

Välkommen på 2019 års upplaga av Samtidskonstdagarna! I år har konferensen temat ”Hållbar/Töjbar”. Samtidskonstdagarna 2019 produceras av Statens konstråd i samarbete med Art Lab GnestaGrafikens HusSödertälje konsthall med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.

När: 1–3 oktober i Södertälje/Södermanland

PROGRAM
1 oktober, Södertälje konsthall
17.00 Registrering och öppning för utställningen Internationella motståndsmuseet 1978–2020

2 oktober, Trombon, Södertälje
08.00 Kaffe och registrering
09.00 Introduktion till Hållbar/Töjbar
09.10 Workshop: Orientera sig i den komplexa samtiden som konstaktör
12.30 Lunch
13.30 Pass 1 med parallella workshops i Södertälje och Gnesta
15.30 Kaffe
16.00 Pass 2 med parallella workshops i Södertälje och Gnesta
18.30 Middag och mingelkväll i Art Lab Gnestas regi

3 oktober, Tom Tits, Södertälje
08.00 Kaffe
08.30 Introduktion till dagen
09.00 Workshop: Hur kan vi bli mer responsiva till konstens utveckling?
Med bl a representanter för Kulturdepartementet, Kulturrådet, Postkodstiftelsen, Kulturkontakt Nord
10.45 Panelsamtal med Grafikens Hus: Vad gör man när det värsta händer?
11.15 Workshop: Vad är hållbart ledarskap?
12.00 Lunch
13.00 Workshop: Idéer, möjligheter och vägar framåt
15.00 Nätverksträffar och studiebesök till bl a Under Tallarna, Södertälje konsthall, Art Lab Gnesta
Programmet beräknas avslutas kl 17.00.

Programgrupp: Nina Beckmann, Olivia Berkowicz, Sebastian Dahlqvist, Signe Johannessen, Joanna Sandell och Giorgiana Zachia.

Var: Södertälje och Gnesta

Program: Du hittar hela programmet här. 

Eller ladda ner det som pdf här –>

Alla medverkande i Samtidskonstdagarna 2019 bjuds in att hålla valbara presentationer och workshoppar. Det betyder att alla deltagare inte kommer att lyssna på alla medverkande. Här är lite vidareläsning om de hittills bekräftade medverkande och vad de kommer att fokusera på:

Konstnärsdrivna Enough Room for Space, Bryssel och Pitcha, Lumumbashi
Medverkar med en workshop som utgår från deras samarbete “On trade off” – Vad har bilmärket Tesla, den eventuella öppningen av en litiumgruva i Kongo och det omdiskuterade Centralafrikanska museet i Tervuren gemensamt? Vad innebär den nya gröna ekonomin?
Det kan du läsa mer om här

Sofía Hernández Chong Cuy, sedan 2018 chef för Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Utgår i sin medverkan i Samtidskonstdagarna 2019 från ett brev som skickades av en grupp konstnärer till konstinstitutionen 2017. I brevet krävde konstnärerna en genomgripande avkolonisering av institutionen.
Läs brevet här

Francis McKee, chef för Center for Contemporary Arts, Glasgow
Beskriver konstinstitutionen, som erhåller majoriteten av sitt stöd från staden, som en open source-verksamhet. 2018 påverkades även CCA med full kraft av branden som förstörde Glasgow School of Art för andra gången på fyra år. I hans workshop utgår McKee bland annat från några av frågorna som dök upp som en följd av branden.
Här presenterar han CCA Glasgow på Fantastic Institution-konferensen i Belgien 2017

Konstnärsdrivna Mustarinda, Kainuu och Helsinki International Artist Program, Helsingfors, har inlett ett treårigt samarbete för att ta fram en plattform för fossilfria konstnärliga metoder och praktiker. Under Samtidskonstdagarna 2019 kommer de att hålla i en workshop om vad en konstorganisation kan göra för att accelerera omställningen till en fossilfri kultur.

Anmälan: Läs mer och anmäl dig på Statens konstråds hemsida

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. Detta är andra gången Statens konstråd är huvudarrangör. Samtidskonstdagarna 2019 produceras av Statens konstråd i samarbete med Art Lab GnestaGrafikens HusSödertälje konsthall med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.

Deltagaravgiften för Samtidskonstdagarna 2019 är 1000 kr och täcker gemensamma måltider under konferensen.

Foto: Ricard Estay/Statens konstråd


Samtidskonstdagarna 2019 fokuserar på konstorganisationernas hållbarhet

Konstfältet har tidigare beskrivits utifrån begreppet ekosystem för att synliggöra samspelet mellan aktörer i varierande storlek och värdet av små och medelstora konstverksamheter i detta större ekosystem. Under Samtidskonstdagarna vill vi bjuda in deltagarna att samtala om konstfältets hållbarhet, bortom diskussionen om värde. Vilka relationer mellan olika konstaktörer behöver bli mer hållbara? Vilka plattformar kan vi använda eller utveckla för att kunna ta våra konstnärliga verksamheter vidare? Vilka strukturella förändringar behövs för att möta konstfältets nuvarande och framtida utmaningar?

Socioekonomisk och politisk hållbarhet
På flera platser i landet är konstorganisationer, viktiga för lokalsamhället och konstfältet, utsatta för budgetnedskärningar. Det finns också påtryckningar, inte minst från politiskt håll, som ifrågasätter konstorganisationerna som självklara delar av samhällsutvecklingen. Kraven är höga, stöden otillräckliga. Hur mycket kan dessa verksamheter töjas innan de brister? Kan vi återbruka begreppet hållbarhet och tillsammans föreställa oss vad som krävs för att konstorganisationer ska bli just hållbara? Behöver konstorganisationerna förändra sina arbetssätt för att bli starkare lokalt och i samhället i stort?

Hållbarhet i relation till klimatet
Mänsklig påverkan på klimatet, klimatneutralitet, klimatpåverkande utsläpp, omställning, klimatpepp och klimatångest är några av begreppen som vi har vant oss vid att höra mer och mer såväl i medierna som i vardagen. Vad har konstorganisationerna för möjligheter att skapa medvetenhet kring individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor? Vilka omställningar behöver konstorganisationerna genomgå för att bättre möta samtidens klimatutmaningar?

Inspirerande föreläsningar och medskapande samtalsformat utlovas där deltagare själva får möjlighet att diskutera dessa frågor och komma fram till vägar vidare.


Tips på referensmaterial från Grafikens Hus

Här presenterar vi ett det referensmaterial som Grafikens Hus har delat sig av som varit betydelsefullt i arbetet med Samtidskonstdagarnas tema Hållbar/Töjbar. Art Lab Gnesta och Södertälje konsthalls tips hittar du här.
Projektet Instituting Otherwise vid BAK i Utrecht utforskar hur institutionalisering kan ske på alternativa sätt. Hur tar vi tillbaka eller gör anspråk på offentliga rum/hem/skolor/sjukvård som agerar i gränslandet mellan makt och omhändertagande i samhället? Hållbar/töjbar relaterar här till hur konstinstitutioner kan fantisera fram och förkroppsliga den paradox som en publik institution innebär, att både representera det våld och den nytta som maktrelationen representerar. I samband med detta tema hölls konferensen Propositions for Non-Fascist Living för att utforska hur institutioner kan arbeta mot växande populism och fascism i samhället.
Här är en länk till Maria Hlavajovas föreläsning Unpacking Aesthetics and the Far Right.

Symposiet How Institutions Think presenterar flera nyckelpersoner och deras perspektiv på vilken roll konstinstitutionen kan ha i dagens samhälle och om de fortsatt kan vara hållbara och etiska konstruktioner för progressiv konst och curatoriell research.

Curatorn och skribenten Nataša Petrešin-Bachelez text For Slow Institutions knyter an till Samtidskonstdagarnas tema genom att utforska konstinstitutioners roll i samhället, och hur de kan aktiveras genom olika motståndsstrategier. Hon utforskar koncept som långsamhet, begränsningar av tillväxt och den vita kubens roll i etablering av hierarkier inom utställningsproduktion.
Petresin Bachelez curerade även årets Contour Biennale 9: Coltan as Cotton som bottnade bland annat i frågor kring klimatförändringarna. Biennalen pågår till och med den 20 oktober.

Konferensen Statista i Berlin undersöker hur institutioner kan arbeta mot en etablering av en allmänning, ”the commons”. Statista knyter an till teman som hållbarhet och töjbarhet genom att undersöka om konstinstitutioner kan fungera som en spegel av samhälleliga intressen. Men även om den aktivt kan skapa nya värdesystem.