Konst i staden: Bärande berättelser

Grafikens Hus medverkar även i år på Science Week 2-6 februari i Södertälje. I år innehåller vårt program en stadsvandring om stadens synliga och osynliga skulpturer och ett digitalt samtal om konst i staden. Programmet sker i samarbete med Läsfrämjarinstitutet, Kulturhistoriska föreningen i Södertälje och Södertälje konsthall. 

Fre 4/2, 15.55–17.20

Arrangör: Grafikens Hus, Läsfrämjarinstitutet

Se det digitala samtalet här

Grafikens Hus och Läsfrämjarinstitutet arbetar tillsammans med konstnärliga och språkliga insatser för att stärka individer och skapa gemensamma rum i staden.

Vi utgår från hur demografin ser ut där vi verkar och hur det kommer till uttryck och ger avtryck i staden. Vi undersöker konsekvenser och möjligheter med att kunna spegla sig i våra gemensamma livsmiljöer. Vad kan konsten göra för att bryta föreställningar om vem du är och vad du kan göra? Vad betyder synliggörandet av de berättelser vi människor bär på för vår möjlighet att speglas i staden och stadsmiljöer? Hur får vi en sammanhållen stad där människor i staden speglas?


Välkomna till två samtal om skapandet. Det handlar om att komma till uttryck och få olika ingångar till att arbeta med offentlig konst. Hur uppsökande arbete i en stadsutvecklingsprocess kan ge nya inspel och skapa en inkluderande medborgardialog.

Moderator för båda samtalen är Namo Marouf.

MEDVERKANDE:

SAADIA HUSSAIN
Konstnär och konstaktivist

DANIEL BOYACIOGLU
Poet och artist

STINA WOLTER
Konstnär, författare och folkbildare

RANI KASAPI
Enhetschef, Enheten för konstarterna Kulturdepartementet

DALIA RHAWI
Huvudprojektledare på Strategienheten, Samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun

DANIEL TERRES
Sakkunnig i frågor relaterade till offentlig konst

PONTUS WERLINDER
Vd, Telge Bostäder, Telge Hovsjö