Ett samtal med Lina Nordenström

Text: Amanda Ferrada, Foto: Lisa Olsson (Stockholm Konst), Imi Maufe och Lina Nordenström

Under hösten 2016 var konstnären Lina Nordenström med och skapade ett av Nordens första samarbeten inom letterpress, även kallat boktryck – ”Posted/Unposted”. Det är ett konstprojekt där 25 konstnärer, poeter, tryckare och bokförläggare från hela Norden utgick ifrån ett kuvert i C5-format och alla som deltog skulle jobba med papper i brevform för att visa på de olika kreativa sätten som går att använda inom boktryckarkonsten. Det resulterade i en samling verk i begränsad upplaga och ett vandrande konstverk som har visats bland annat vid Malmö Artists’ Book Biennal, Galleri Pi i Köpenhamn och Turn the Page, The Forum, Norwich i England.

Lina Nordenström såg att det saknades ett forum och ett nätverk för de som jobbar med boktryck och initierade möjligheten att ge tekniken en större betydelse i Norden. Lina Nordenström har länge varit i framkant i utformandet av boktryck som konstform i Sverige. Hon har skapat ett visuellt spår som breddar bilden av vad boktryck innebär i dag. Jag ringer upp henne en fredagseftermiddag för att dyka in i hennes värld.

Tradition möter samtidskonst
Boktryck beskriver konstnären Lina Nordenström som ett annat ord för högtryck. Det är en tryckteknik som bygger på att utifrån klichéer, blytyper eller trätyper trycker som en stämpel i pappret. Boktryck är ett brett begrepp som tar form utifrån konstnärens och tryckarens skapande. Lina Nordenström skulle inte säga att hon går emot någon tradition gällande tryckkonsten. Hon är, precis som andra grafiker, en del av ett större sammanhang och jobbar i ett fält där många konstnärer verkar.

När jag nämner konstnären Tova Fransson som ett exempel på en ung konstnär som bryter mot den traditionella boktryckarkonsten invänder Lina Nordenström. Hon säger att grafik som har använts inom samtida konst har alltid varit experimenterande. Samtidigt finns boktrycket kvar på tryckerier, där man använder tekniken på ett mer konventionellt sätt. Hon nämner Norrbacka tryckeri i Stockholm, men även Private Press i England, som arbetar med boktryck. Det finns olika sätt att arbeta med tekniken utan att bryta mot någon tradition. Samtidigt som det finns ett ökat intresse att använda boktryck i en annan kontext menar Lina Nordenström. Hon utvecklar sitt svar med att säga, att genom att använda traditionella tekniker kan du experimentera i din konst.

– Tova Fransson använder exempelvis lågmaterial, som även kallas spacing på ett sätt som det inte var tänkt att användas från början. Men hon är inte ensam. Man skulle lite tillspetsat kunna säga att det är en ny form av ”tradition” inom konstvärlden som hon och andra konstnärer är med och skapar.

Längtan till det materiella
Jag frågar vidare om hur hon upplever att boktryck har förändrats från när hon började vara verksam under 90-talet fram till det vi ser i dag. En markant skillnad, enligt henne, som inte existerade under 90-talet är intresset för att lära sig mer om boktryck hos grafiska formgivare. Det är ett intresse som kommer från ett nytt håll när det gäller själva tekniken. Men hon märker överlag ett ökat intresse i boktryck som teknik, också bland konstnärer. Även grafiska tekniker som träsnitt och linoleumsnitt, där samma typ av tryckpressar används, syns allt mer på dagens konstscen och det finns en vilja att arbeta mer med text i konsten. Dessutom har hon märkt ett ökat intresse hos konstnärer att skapa artists’ books, vilket till stor del hänger ihop med den digitala utvecklingen.

– Unga personer känner sig hemma med att jobba digitalt och genom digitala program går det lätt att ta steget att tänka i bokform. Samtidigt finns det en trötthet inför den digitala världen och det icke materiella. Det finns en längtan efter det materiella.

I dag händer det mycket inom grafiken. Det finns alla möjliga utgångspunkter där en kan utgå från en digital teknik och avsluta analogt, eller tvärtom.

Från ord till monumental form
Lina Nordenström jobbar innovativt med boktryck och grafik som konstform. Enligt henne är det offentliga konstverket ”Från bok till sten” som invigdes på Moa Martinsons torg i Stockholm, maj 2012 ett av de mer betydande verken i hennes konstnärskap. Lina Nordenström har fascinerats av den tekniska delen av litteraturen, materialet och den teknik som användes, som blir en del av upplevelsen av en text.

Det var den typen av koppling som Lina Nordenström ville ta fasta på när hon gestaltade författarinnan Moa Martinsons namn och ord på torget. Hon låter orden och böcker inspirera henne och i det här verket har hon 3D-scannat bokstäverna i författarinnas namn och förstorat upp dem till bokstavsskulpturer.  Det blir en upplevelse av boktryck i monumental form och de visar på vidden och möjligheterna som Lina Nordenström skapar. Hon är en av de konstnärer som banar andra vägar för nya konstnärer inom boktryck.

Lina Nordenström är utbildad vid Grafikskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm under början av 90-talet och driver GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET i Uttersberg norr om Köping tillsammans med Lars Nyberg, sedan 2009. Hennes verk går att se bland annat på Moderna Museet, British Museum, Nationalgalleriet i Warsawa och i Sveriges riksdag.