”Jag hade turen att hitta en teknik som var perfekt för mig” – Intervju med Dafi Kühne (Schweiz)

Svenska / English

Dafi Kühne är en grafisk designer och boktryckare från Schweiz som kombinerar modern grafisk design med äldre trycktekniker. Sedan 2009 har han arbetat heltid i sin studio babyinktwice med att designa och trycka affischer, inbjudningskort, broschyrer och tidningar inom musik, konst, arkitektur, teater och film. Han har undervisat allt från kortare kurser till hela terminer på olika universitet i Europa och USA. För två år sedan publicerade han sin första bok ”True Print”, tillsammans med förlaget Lars Müller Publishers och där ingår ett urval av hans imponerande arbeten.

Text: Meryem Saadi, Foto: Peter Hauser (porträtt), Dafi Kühne (processbilder, tryck)

Hur började din fascination för boktryck?

När jag fortfarande var student, fick jag ett erbjudande om att köpa en tryckpress och ett antal bokstavstyper för nästan inga pengar alls. Vid den tidpunkten var min erfarenhet av boktryck bara från några projekt på universitetet, men jag kände i alla fall till tekniken. Och för att vara ärlig: Om någon hade erbjudit mig att köpa ett par ramar för screentryck istället för en tryckpress, så hade jag förmodligen tackat ja till det. Jag var intresserad av skapandet, inte specifikt den här tekniken i sig. Med det sagt, hade jag öppnat en screentrycksverkstad 2007 så är jag ganska säker på att jag inte skulle ha fortsatt med det fram till i dag. Det jag vill säga är, att jag hade turen att hitta en teknik som var perfekt för mig – boktrycket.

Du har en imponerande studio i Näfels. Hur svårt är det att hitta tryckpressar för boktryck och övrig utrustning i dag?

Nästan allt jag har här i min studio har jag köpt för skrotmetallpriset. Jag startade upp på en students budget! Jag kunde inte gå runt och köpa alla fina saker på Ebay till löjligt dyra priser. Om jag hade lite pengar i slutet på månaden, köpte jag något. Om inte, så blev det inget. På det viset har jag samlat på mig ungefär 30 ton med utrustning under de senaste 10 åren. All utrustning är fullt fungerande – inget samlande för samlandets skull. Rent generellt, så blir utrustning för boktryck svårare att få tag på och priserna går upp. Men jag tycker det fortfarande går att få tag på till rimliga priser.

 

 

Hur väljer du ut det du ska köpa in?

Det intressanta är att varje enskilt föremål, varje typsnitt och varje del av utrustningen i min verkstad har jag köpt för att använda. Det är så det är utvalt. Men det betyder inte att varje enskilt föremål är särskilt värdefullt ur en samlares synvinkel. Till exempel så har jag valt enklare typsnitt framför dekorativa typsnitt. Enkla typsnitt är mer användbara i mitt jobb som affischdesigner. Eller så väljer jag plasttyper framför trätyper. Tryckkvaliteten blir mycket bättre än om du använder dem i trä och därmed är de bättre för mig i mitt arbete.

Du organiserar kurser för studenter och du undervisar också på flera universitet. Anser du att fler designskolor borde engagera sig i att studenterna får uppleva hantverket bakom en design för att förstå det bättre?

Jag tror att det finns otaliga sätt att undervisa studenter i grafisk design. För min del, landar allt i ett värderande av kvaliteter och en uppskattning för ditt eget arbete. Det är vad jag vill lära ut till mina studenter. Det går såklart att lära ut det även med ett digitalt arbetssätt, men för mig är det enklare att göra det med ett analogt. De senaste sju åren har jag undervisat korta intensivkurser likväl som hela terminer på olika universitet i Europa och USA. Att jobba med boktryck är för mig ett väldigt direkt sätt att visa studenterna mitt förhållningssätt till design. I dagens digitala värld är det för många befriande att jobba för hand igen. Men jag vill inte undervisa på ett museum eller ur ett historiskt perspektiv. Jag vill sprida kunskap om riktiga designutmaningar som har en inverkan på hur vi arbetar som grafiska designers och behandlar olika problem. Igen, hur vi värderar vår egen praktik. Min metod, som studenterna lär sig på mina analoga kurser, är till 100 procent användbar i den digitala världen.

 

 

Vad är skillnaden mellan kurserna du har på universiteten, och de du har i din egen studio?

Ja, jag håller i mina egna sommarkurser i Näfels. När jag är gästlärare på olika universitet är det alltid olika format, läroplaner och verkstäder så det ledde till att jag frågade mig själv: Hur skulle den optimala kursen se ut? Det var så jag kom på idén om en intensiv två veckors kurs för internationella studenter och professionella. I år, kommer vi att ha deltagare från Schweiz, Tyskland, Spanien, Finland, Sverige, Storbritannien, USA, Saudiarabien, Indien, Kina och Australien. Galet, eller hur?