Makersommar och produktion av nytt grafiskt verk: Grafikens Hus x Lundahl & Seitl

Sommaren 2016 var Grafikens Hus med och genomförde ett unikt sommarkollo för barn mellan 9-15 år i Södertälje. Tillsammans med Tom Tits Experiment och Ung Fritid i Södertälje utforskade vi den digitala världen och skaparrörelsen. Grafikens Hus bjöd in konstnärsduon Lundahl & Seitl att vara med och utforma innehållet, som sedan 2003 arbetat med ny teknologi för att skapa unika upplevelser som utmanar konstbegreppet och utvecklar teknologins möjligheter.

Genom Lundahl & Seitl ville Grafikens Hus även undersöka vad grafik kan tänkas vara i framtiden, som en del i vårt treåriga projekt Framtidens Grafik där vi öppnar gränserna mellan grafiken och andra konstgenrer. Genom Framtidens Grafik vill vi driva definitionen av vad grafik är framåt och erbjuda en plattform för konstnärligt experiment samt nya möten och samarbetsformer.

I samband med sommarkollot bjöd Grafikens Hus därför även in Lundahl & Seitl till att producera ett nytt grafisk verk, tillsammans med konstnären och tryckaren Jenny Olsson. Resultatet blev en mycket lyckad FP-gravyr. Från oktober 2016 till och med mars 2017 ställs verket ut på Centre Pompidou-Metz i samband med utställningen Symphony – The Mnemosyne Revolution.

Jenny Olsson och Christer Lundahl

Christer Lundahl

Sommarkollot Makersommar

Med sommarkollot Makersommar ville Grafikens Hus, Ung Fritid i Södertälje och Tom Tits stärka medvetenheten om hur teknologi kan tas i bruk för att skapa nya upplevelser. Med fokus på rörelse, materialitet och nya digitala tekniker, vill vi arbeta med begrepp som innovation och experiment, centrala både för konst och inlärning. Kollodeltagarna fick uppleva verket Symphony och pröva på att göra eget 3D-ljud med konstnärerna. Läs mer här.

Kollodeltagare upplever verket Symphony

OM LUNDAHL & SEITL

Christer Lundahl och Martina Seitl bildade Lundahl & Seitl 2003 – ett transdisciplinärt konstnärligt samarbete som fokuserar på att göra betraktarens perception och deltagande till centrala teman i deras verk. Genom en kombination av berättelser, instruktioner, koreografi och tredimensionell ljud, skapas verk som utmanar kollektivt hållna berättelser, värderingar och strukturer. Varje projekt görs specifikt för en viss plats, situation eller medium.

Lundahl & Seitls arbete har presenterats internationellt på museer, gallerier, biennaler, forskningskonferenser, på teatrar och i danssammanhang, på festivaler och i platsspecifika offentliga utrymmen. Duon har bl.a. utdelats Birgit Cullbergs stipendium (2010), Montblanc Young Directors Award och Edstrandska Stipendium för samtida konst (2011). 2016 tilldelas Lundahl & Seitl residens på Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer (Iaspis) , där de kommer arbeta från oktober 2016 till mars 2017.

Få ett hum om hur det är att uppleva verket Symphony of a missing room här!

Lundahl & Seitl, Symphony – Tunnel Vision, Momentum Kunsthall & Galleri F15, 2015. Foto: Ingeborg Øyen Thorsland


Grafikens Hus samarbete med Lundahl & Seitl är en del av vårt projekt Framtidens Grafik.