Möt Tova Fransson och Liv Strand

Vi besökte konstnärerna Tova Fransson och Liv Strand i deras ateljéer inför öppningen av utställningen ”Mellanrummets mekanismer”. Hör dem berätta om tankarna bakom verken. Vad det är med mellanrummet som fascinerar? Och hur det kommer sig att de arbetar med boktryck?

 

 

”Jag tycker om att arbeta med själva verktygen snarare än texten och använder mig ofta av material som inte vanligtvis syns i tryck, mellanrummet. Distansen mellan typerna som skapar luft och ger dem mening”

– Tova Fransson

”I boktryck pressar sig typografisk text in i arket, orden präglas fysiskt. Det är en förändrande kraft. Jag väljer typsnitt, anpassar sen rader av ord till tryckbordets avgränsande storlek och för in alla mellanrum med samma noggrannhet som ordens bokstäver”

– Liv Strand


11.5.2018 – 12.8.2018
Utställning i Kringlans Konstfönster, på baksidan av varuhuset mitt i centrum

Hitta hit: Köpmangatan 1, Södertälje